ViSKlogga

Välkommen!

Vänstern i Svenska Kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig 
nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska Kyrkan
Läs ViSK:s valplattform här 
Vi finns i 11 av 13 stift över hela landet. Se vilka vi i ViSK är ute i stiften här 

Årsmötet i Säter

Helgen den 26-27/1 samlades ca 25 medlemmar i Säter. Våra medlemmar Fia, Sten-Olov och Micke hade verkligen ansträngt sig för att ordna en bra helg för oss. Eller vad sägs om besök i Biografmuséet som passade på att fira 50 år när vi var där? Vi fick också vara med om en fin trubadurafton i hotellets källarvåning där Micke Hästö och hans svåger underhöll oss med visor av Dan Andersson. En av dem hade Micke själv tonsatt.
Själva årsmötet hölls i Säters Folkets Hus. Sten-Olov Eklund satt ordförande och skötte klubban med den äran. Det var ett debattglatt gäng som var samlat, men vi lyckades ändå att klara av årsmötet under dagen. 
Vi tackar Jenny Kumm, Per G Sundberg och Eric Stark som nu lämnar styrelsen och säger välkommen till vår nya ledamot Sven Hellbom och våra nya ersättare Jan Wattsgård, Carita Stenbacka Tenezakis och Klaus Pedersen. Hela styrelsen hittar ni under fliken företrädare.

 

2018 > 04

EXTRA ÅRSMÖTE FÖR FÖRBUNDET VÄNSTERN  I SVENSKA KYRKAN
ägde rum i Uppsala helgen den 14-15 april 2018. 

Det blev en intensiv helg tillsammans där vi har haft djupa och ingående diskussioner. Totalt var vi 16 stycken som leddes av mötesordförande Torbjörn Björlund. 

Detta har hänt:

 • Två uttalanden antogs.
  Ett avseende Böneuttrop och ett gällande helgens attack i Syrien.
 • Nya stadgar har antagits. 
 • En workshop hölls av orförande Mona Olsson kring temat rekrytering.
 • Ytterligare en workshop hölls av förbundssekreterare Eric Stark kring verksamhetsutveckling. Detta mynnade ut i flertalet arbetsgrupper, kommittéer och ett nätverk.
  Grupperna ser ni nedan och är tänkt att samtliga medlemmar skall kunna engagera sig i och kommer huvudsakligen utgå från arbete i Facebookgrupper, via telefonmöten och i den mån det är möjligt via fysiska möten. 
  • Rekryteringsplansgruppen, ansv. Britt Björneke
  • Dokument, arkivering och stadgagruppen, ansv. Eric Stark
  • Resepolicygruppen, ansv. Mona Olsson
  • Bildningskommittéen, ansv. Lars Bruno Andersson
  • Interreligiöst nätverket, ansv. Sven Hellbom
  • Partiprogramskommittéen, ansv. Mats Högelius
 • De övriga motionerna som bordlades under ordinarie årsmöte (Göteborg 2018-01-28) behandlades. 
 • Styrelsen presenterade Årsplanen för 2018.

Mer information om arbetsgrupper, protokoll och anteckningar kommer inom kort. 
Läs hela inlägget »

Vänster i Svenska Kyrkan fördömer helgens attacker mot Syrien
Ett övergrepp mot folkrätten skall inte besvaras med ytterligare ett övergrepp mot just det, folkrätten.

Insatserna i Syrien bör bestå i humanitära insatser inte ett regn av missiler för att ytterligare spä på motsättningarna staterna emellan och där civilbefolkningen får betala det yttersta priset.

Enligt rapporteringen har civila fått sätta livet till i nattens räder mot Syrien från USA, Frankrike och Storbritannien. Det framgår också att varningar har getts till Ryssland innan attacken genomfördes. Man kan inte annat än att känna avsky inför det spelet för gallerierna som spelas upp framför oss där det viktigaste för politiker i väst är att visa att man gjorde något och inte löste problematiken slutgiltigt, snarare förvärrade situationen ytterligare.

När en politisk markering är viktigare än freden så dör människor i dagens Syrien.

ViSK - Vänster i Svenska Kyrkan
Årsmöte i Uppsala
2018-04-14

--
Presskontakt Mona Olsson
Ordförande, ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan 0725 37 90 56 
mona.olsson@norrkoping.se
www.visk.info
Facebookinlägg Syrien

Läs hela inlägget »
Etiketter: uttalande, årsmöte

ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan, står upp för ett samhälle med en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle. För en folkkyrka som är öppen för människor av olika tro och som skapar förutsättningar för goda möten. Alla människor har rätt att utöva sin religion, i det ingår en kallelse till samling i form av klockringning eller böneutrop.

Vi ser vi med förvåning på att enskilda politiker och partier gör en tolkning vad gäller klockringning och en annan vad gäller böneutrop.
Vi ser med en oro på den ökade polariseringen där grupper ställs mot varandra.
Istället ser vi nödvändigheten i att den interreligiösa dialogen måste fortsätta för att skapa samförstånd och inge respekt för varandras religionsutövning.

Man har rätt att aktivt uttrycka sin tro och missionera, i det ingår böneutrop.
Debatten om böneutrop måste handla om hur vi som människor går samman för ett mer inkluderande samhälle, inte hur vi delar upp oss ytterligare och spär på tanken om “Vi och Dom”.

Frågan om att tillåta böneutrop är idag en kommunal angelägenhet men skall behandlas likvärdigt som klockringningar, fotbollsmatcher eller andra större arrangemang. ViSK anser att tillåta böneutrop är är normal hänsyn till en religiös minoritet i ett demokratiskt land.
ViSK - Vänster i Svenska Kyrkan
Årsmöte i Uppsala
2018-04-14

--
Presskontakt Mona Olsson
Ordförande, ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan 0725 37 90 56 
mona.olsson@norrkoping.se
www.visk.info
Facebookinlägg böneutrop 

Läs hela inlägget »
Etiketter: uttalande, årsmöte

Samtliga medlemmar välkomnas till gudstjänst i Uppsala domkyrka 15/4 kl. 08:30 i samband med det extra årsmötet.
Varmt välkomna.

Läs hela inlägget »
Etiketter: gudtjänst, uppsala

BLI MEDLEM 

Du som tillhör Svenska kyrkan och delar våra värderingar (läs mer om dem här) är välkommen att bli medlem i ViSK.
Medlemsskapet kostar 100 kronor. 
Uppge dina uppgifter i medlemsansökan har brevid så kommer mer information via mailen.  
Skriv gärna några rader 
om varför du vill bli medlem.  

Välkommen till ViSK!

REDAN MEDLEM?
Du som redan är medlem i ViSK och vill betala in din medlemsavgift för verksamhetsåret kan betala 100 kr till Bankgiro 674-1946

Skriv personnumret i meddelanderaden på den person du vill betala medlemskapet för. 

Foton

Klicka på bilden för att se foton från våra aktiviteter. Klicka på bilden för att se foton från våra aktiviteter.

Uppmaning

EUROPRIDE 

Stockholms stifts program under EuroPride 2018
ViSK uppmanar er att besöka årets EuroPride som gästar stockholm stad för tredje gången sedan 1998. 

Särskillt uppmanas ni att medverka vid Kärlekens mässa.
Prideveckan avslutas söndag den 5 augusti  kl 18.00 med Kärlekens mässa i Storkyrkan. Välkommen att fira kärleken i Stockholms stolta domkyrka! Biskop Eva Brunne predikar, Hans Ulvebrand, celebrant, Kristina Ljunggren, Körer. Equmeniakyrkan, EKHO och Stockholms domkyrkoförsamling arrangerar.

MEDLEMSANSÖKAN


Tidningen Dagen Debatt