ViSKlogga

Förtroendevalda i Kyrkomötet

Kyrkovalet 2017 blev ännu en framgång för ViSK. Vi ökade våra mandat i Kyrkomötet från 6 till 9 och utökade vår närvaro i både stift och pastorat. 


Våra representanter i Kyrkomötet 2017-2021

017 Lars Bruno Andersson, Uppsala stift
068 Margareta Carlsson, Strängnäs stift
083 Vicktoria Bagi, Västerås stift
115 Linda Sjöö, Lunds stift
147 Emilia Domurat, Göteborgs stift (ej längre medlem i ViSK)
166 Sara Lindalen, Göteborgs stift
214 Anki Erdmann, Stockholms stift
225 Marja Hillerström Stockholms stift
242 Marjut Ervasti, Stockholms stift

 

ViSK:s kyrkomötesgrupp!
Från v: Lars Bruno Andersson, Anki Erdmann, Sara Lindalen, Anna Stenberg, Margareta Carlsson, Marja Hillerström, Marjut Ervasti.
Saknas på bilden: Linda Sjöö, Vicktoria Bagi.
 

Kyrkomötet äger rum under två veckor i höst:
Vecka 40 då alla motioner och skrivelser behandlas i utskotten.
Vecka 47 då debatter och voteringar äger rum.
Kyrkomötet är öppet för åhörare och då är det särskilt den andra veckan som är intressant att få uppleva.
Läs mer om Kyrkomötet på svenskakyrkan.se/kyrkomotet.
 

Till årets kyrkomöte har våra ledamöter skrivit Motion 2019:8 med rubrik:
Hållbarhetsperspektiv i Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete
Där föreslår våra ledamöter att Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inkludera klimat- och hållbarhetsperspektiv i Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Läs motionen i sin helhet på Kyrkomötets hemsida. Där kan du också följa motionshanteringen fram till beslut.
 

Anki Erdmann
Gruppledare i kyrkomötesgruppen
Anki.Erdmann@Svenskakyrkan.se