ViSKlogga

Bakgrund och Valplattform

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp som ställer upp i val till de styrande organen i Svenska kyrkan. ViSK var så länge staten styrde kyrkan Vänsterpartiet i Svenska kyrkan, men 2003 fattade partistyrelsen beslutet att partiet i konsekvens med beslutet om separationen från staten skulle lämna kyrkan. Vid kyrkovalet 2004 var ViSK en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp med beteckningen Vänstern i Svenska kyrkan. ViSK vill att Svenska kyrkan ska vara oberoende, inte styras av politiska partier med kopplingar till statsmakten. Därför hoppas ViSK att partipolitik på sikt avvecklas och att alla nomineringsgrupperna blir kyrkliga. 
ViSK tolkar kristen tro befrielseteologiskt. Utgångspunkten är Jesus' upprättande och befriande ord och liv. ViSK drar kyrkan åt vänster för att hon ska verka än mer i Jesu efterföljd, genom gränsöverskridande solidaritet för att motverka ökande klyftor i samhället. Marxismens målsättning att befria människor ur fattigdom och förtryck och socialismens icke vinstdrivande idé på folkens villkor värnar klimatet och miljön, vilket  går väl ihop med kristen tro. ViSK ställer sig bakom Svenska kyrkans beslut om samkönade äktenskap. Har du ViSKs värderingar är du välkommen som medlem.

Du kan också alltid stödja oss ekonomiskt genom ett bidrag till förmån för ViSK organisatoriska arbete.
Bankgiro: 674-1946

Valplattform för Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)
ViSK verkar för
* att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt
* att Svenska kyrkan ska vara aktiv i samhällsdebatten, verka mot orättvisor – både nära och långt borta
* att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
* att Svenska kyrkan ska verka för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder
* Att Svenska kyrkan ska vara öppen för människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
* Att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet
* Att Svenska kyrkan ska vara etiskt driven i sin kapitalförvaltning och inte investera i vapen, cigaretter och alkohol samt inte investera i företag som använder barnarbete eller har otillfredsställande arbetsförhållanden.