Tips

Brev från en medlem:

Nu är det allvar! Det är kyrkoval i höst och vi måste gemensamt stoppa SD!

SD har sagt att dom vill "ta över" Svenska kyrkan. Den är för feministisk, vänster, bögig, gullar med flyktingar osv. Det ska det nu bli slut på, enligt dem. Men framför allt vill SD vinna kyrkovalet för att visa att de är ett vinnarparti. En framgång i kyrkovalet ger genomslag i media och en väg mot målet, som är riksdagsvalet nästa år. De vill bli Sveriges största parti eller åtminstone det näst största, med råge. Mobiliserar SD sina medlemmar vinner dom, eftersom kyrkovalet har lågt valdeltagande, ca 10- 15%, Därför måste vi motmobilisera. Du kan bidra till att deras plan går i stöpet. 
Så du som är medlem i Svenska kyrkan: Rösta i kyrkovalet! Du kanske inte gillar kyrkan, eller är likgiltig. Kanske du för 27 år sedan, eller så, beslöt att kyrkan är inget för dig. Gå och rösta ändå! För att stoppa SD!
Valdagen är 17 september. Du kan rösta utan röstkort i din vallokal.
Du får röstkortet i dagarna, där det står var och när du kan rösta. Du kan förtidsrösta om du inte kan rösta på valdagen. Förtidsröstar du måste du ha röstkortet med.
Vallokalernas öppettider kan variera, men alla ska ha öppet kl 18-20 valdagen.
Alla som är 16 år och äldre och är medlemmar i Svenska kyrkan får rösta.
Det är 3 val: Kyrkofullmäktige (=lokalt), Stiftsfullmäktige (=regionalt) och Kyrkomötet (=riks). 
Vänstervärderingar motsvaras i kyrkan av Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK). Vi ställer inte upp i alla församlingar så ibland saknas våra vita valsedlar till Kyrkofullmäktigevalet. Då finns i vallokalen endast våra gula röstsedlar till Stiftsfullmäktie och rosa till Kyrkomötet. Finns våra valsedlar till alla 3 valen föreslår jag att du tar dem.
Finns bara valsedlar till 2 av valen föreslår jag att du tar dessa 2 för ViSK och för det 3:e valet en annan nomineringsgrupps (dvs näst bästa). Att avstå från att rösta i ett av valen gynnar bara SD! Att rösta blankt lönar sig inte i Kyrkovalet, då blanka valsedlar inte räknas - de slängs. 
Ser du inga valsedlar för ViSK, ta då blanka valsedlar och skriv själv med en penna "Vänstern i Svenska kyrkan" på den vita, rosa och gula likadant.  
(OBS! det går INTE att skriva "Vänsterpartiet", "Jesus", "Tage Danielsson" eller dylikt. Det måste stå "Vänstern i Svenska kyrkan"!)

En icke-röst i kyrkovalet stärker bara fascismen i Sverige. (Och så kristen är du nog så att du inser att fascismen inte är kristen!)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Var en god kristen och värna 
FNs mänskliga rättigheter! 
Skriv på namninsamlingen till

SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG
OM FÖRBUD MOT ORGANISERAD RASISM 
 Klicka på knappen nedan och skriv på!

Gratis medlemsavgift 2018 om du blir medlem nu!  Stöd vår valfond!

Vi införde medlemsavgift våren 2016. Alla medlemmar ska betala 100 kr per år för att tillhöra ViSK. Du som blir medlem nu och betalar in 100 kr bjuds på avgiften för 2018 . Alltså inkluderar årets avgift också nästa års. 

Vi behöver ekonomiskt stöd i valrörelsen. Därför ber vi dig, du som kan avstå något, vilken summa som helst till vår valfond att sätta in ett bidrag på ViSKs plusgiro. Du ser plusgironumret här intill.
Tack på förhand till dig som vill bidra med stort eller litet! 
Och tack till enskilda och föreningar som redan bidragit! 

Hagabergs folkhögskola är belägen i vacker omgivning bland lummiga träd i maj månad. Hagabergs folkhögskola är belägen i vacker omgivning bland lummiga träd i maj månad.

Medlemshelgen på Hagabergs folkhögskola
den 20-21 maj blev en innehållsrik 
lunch-till lunch-konferens 

Se foton här 

Ny styrelse för Vänstern i Svenska Kyrkan 

Vid årsmötet söndagen den 29 januari 2017 valdes Mona Olsson till ny ordförande för VISK. Mona Olsson är till vardags oppositionsråd för Vänsterpartiet i Norrköping och har till sin hjälp i styrelsen nu också Emma Wallrup, Uppsala, Berit Bornecrantz Dias, Göteborg, Anders Djerf, Årsta, Micke Gustavsson Hästö, Stora Skedvi, Britt Björneke, Huddinge, Carita Stenbacka Tenezakis, Hägersten samt suppleanterna Marja Hillerström och Eva Sjöström, båda Stockholm.
 
Mona Olsson säger - ”ViSK är nu inne i ett mycket expansivt skede och registrering av stiftsombud pågår för fullt. Idag har ViSK 6 mandat i kyrkomötet, men efter valet i höst den 17 september räknar vi med en utökning. ViSK finns även representerat i flera stiftsfullmäktigeförsamlingar i landet och fler stift är på väg in. I en tid då odemokratiska krafter försöker att ta plats i samhället, inte minst inom kyrkopolitiken, är det viktigt att ViSK kan erbjuda en demokratisk och öppen folkkyrka. ViSK verkar för en solidarisk kyrkopolitik på socialistisk och feministisk grund”.
 
 För mer information, kontakta ordförande Mona Olsson – 0725 379056