ViSKlogga

Stöd ViSK!

ViSK vill...
arbeta för en kyrka som är ett salt i världen. En kyrka där den utsatte får plats och ett utrymme att göra sin röst hörd. En kyrka som erbjuder rum för stillhet och upprättelse, kamp och soldiaritet.

Läs hela vårt program här.
 

Bli medlem i ViSK!

ViSK är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Som medlem kan du vara med och verka för en solidarisk kyrka.
Här kan du bli medlem. Välkommen!
 

"Jag är med i ViSK för att kunna påverka budget-fördelningen i Svenska kyrkan. Jag vill vara med och se till att den fördelas rättvist, jämlikt och solidariskt. På de fattigas sida!" Mona Olsson, ordförande

"Jag är med i ViSK för att jag är socialist och kristen. Jag tror på och vill arbeta för en kyrka och ett samhälle, som genomsyras av det kristna kärleksbudskapet, delande, medmänsklighet och solidaritet med de förtryckta och utsatta." Anders Lind, styrelseledamot

"Jag är med i ViSK för att jag vill arbeta för en modig kyrka, en kyrka som vågar stå upp mot orättvisor och ta ställning för människovärdet även när det är obekvämt." Linda Sjöö, ledamot för ViSK i kyrkomötet