ViSKlogga

Välkommen!

Vänstern i Svenska Kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig 
nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska Kyrkan
Läs ViSK:s valplattform här 
Vi finns i 11 av 13 stift över hela landet. Se vilka vi i ViSK är ute i stiften här 

EXTRA ÅRSMÖTE FÖR FÖRBUNDET VÄNSTERN  I SVENSKA KYRKAN
ägde rum i Uppsala helgen den 14-15 april 2018. 

Det blev en intensiv helg tillsammans där vi har haft djupa och ingående diskussioner. Just nu pågår arbetet med att sammanställa all information. 
Totalt var vi 16 stycken som leddes av mötesordförande Torbjörn Björlund. 

Detta har hänt:

 • Två uttalanden antogs.
  Ett avseende Böneuttrop och ett gällande helgens attack i Syrien.
 • Nya stadgar har antagits. 
 • En workshop hölls av orförande Mona Olsson kring temat rekrytering.
 • Ytterligare en workshop hölls av förbundssekreterare Eric Insulahn kring verksamhetsutveckling. Detta mynnade ut i flertalet arbetsgrupper, kommittéer och ett nätverk.
  Grupperna ser ni nedan och är tänkt att samtliga medlemmar skall kunna engagera sig i och kommer huvudsakligen utgå från arbete i Facebookgrupper, via telefonmöten och i den mån det är möjligt via fysiska möten. 
  • Rekryteringsplansgruppen, ansv. Mats Högelius
  • Dokument, arkivering och stadgagruppen, ansv. Eric Insulahn
  • Resepolicygruppen, ansv. Mona Olsson
  • Bildningskommittéen, ansv. Lars Bruno Andersson
  • Interreligiöstanätverket, ansv. Sven Hellbom
  • Partiprogramskommittéen, ansv. Mats Högelius
 • De övriga motionerna som bordlades under ordinarie årsmöte (Göteborg 2018-01-28) behandlades. 
 • Styrelsen presenterade Årsplanen för 2018.

Mer information om arbetsgrupper, protokoll och anteckningar kommer inom kort. 
Läs hela inlägget »
2018-04-15
ViSK fördömer helgens attacker mot Syrien
2018-04-15
Böneutrop, en demokratisk rättighet
2018-04-13
Gudtjänst i Uppsala domkyrka 15 april
2018-01-28
Ny förbundsstyrelse för 2018

BLI MEDLEM 

Du som tillhör Svenska kyrkan och delar våra värderingar (läs mer om dem här) är välkommen att bli medlem i ViSK.
Medlemsskapet kostar 100 kronor. 
Uppge dina uppgifter i medlemsansökan har brevid så kommer mer information via mailen.  
Skriv gärna några rader 
om varför du vill bli medlem.  

Välkommen till ViSK!

Foton

Klicka på bilden för att se foton från våra aktiviteter. Klicka på bilden för att se foton från våra aktiviteter.

Uppmaning

Var en god kristen och värna 
FNs mänskliga rättigheter! 
Skriv på namninsamlingen till

SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG
OM FÖRBUD MOT ORGANISERAD RASISM 
 Klicka på knappen nedan och skriv på!

MEDLEMSANSÖKAN


Tidningen Dagen Debatt