ViSKlogga

Välkommen!

Vänstern i Svenska Kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig 
nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska Kyrkan
Vi hämtar inspiration från Befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

Den 3 nov kl 18 i Maria Magdalena kyrka i Stockholm.
Biskop emeritus Jonas Jonsson föreläser om sin bok Missionärerna. Jonsson diskuterar ämnen som rasism, kolonialism och kastsystem.
 

ViSK är med och sponsrar Hudiksvalls Fredsdagar som visar Maj Wechselmanns film "Atomen i mänsklighetens tjänst?".
Filmen visas i Delsbo

 

ViSK har valt ny styrelse!
På årsmötet valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Mona Olsson, Norrköping (ordf)
Monica Lindmark, Rosvik
Mats Högelius, Malmö
Sven Hellbom, Lödöse
Britt Björneke, Huddinge
Anders Lind, Kinda
Ewa Solborg, Örebro

Ersättare:
Ellen Skånberg, Brandbergen
Klaus Pedersen, Asperö
Birgit Söderström, Jönköping
Carita Stenbacka Tenezakis, Hägersten

 

Ställ upp i kyrkovalet!
Den 19 sept 2021 är det Kyrkoval. Vill du ställa upp på en lista för ViSK?

Du behöver:
*tillhöra Svenska kyrkan.
*vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan
*fylla 18 år senast på valdagen
*vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

Ta kontakt med oss så berättar vi mer. du kan också läsa på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
 

Bifall till motion C35!
Medlemmar i ViSK Malmö har skrivit en motion till Vänsterpartiets kongress som hålls senare i höst. 
Läs motionen i sin helhet under fliken Nyheter.

Vänsterpartiets kongress blir helt digital - hjälp oss att lobba för motionen!!

............................................
Efter detta har kongressens flyttats fram och beslutats bli digital. Flera motionsgrupper har fått utgå från programmet. Vänsterpartiets partistyrelse kommenterar detta så här:

"Partistyrelsen har vidare beslutat att stadgemotioner som ej berör kongressens val föreslås läggas till handlingarna samt att övriga motioner som inte tillhör kategorierna ovan föreslås att de hänskjuts till den tillträdande partistyrelsen."

 

ViSK:s program ligger nu under fliken Kyrkoval. Se länken "Valplattform" i vänsterkanten.
 

Valfonden!
I september 2021 är det åter dags att rösta på ViSK i Kyrkovalet!
Just nu bygger vi en stark organisation som ställer upp i de olika valen i alla stift.
Du kan stötta oss på olika sätt:
Bli medlem! Skänk ett bidrag!
Lättast via vårt swishkonto 1230196741
Märk betalningen med "Valfonden".
Tack!!!

 

ViSK ställer sig bakom uppropet Nej till Aurora 20. 
Nej till upprustning och Nato - ja till fred och minskad sårbarhet.
Under fliken "nyheter" kan du läsa hela uppropet.

Kontaktperson hos ViSK är Mats Högelius.

 

Bilden bredvid föreställer ett Uppståndelse-kors. Det tomma hålet i mitten av korset signalerar - Herren är uppstånden - Han är inte kvar på korset. Han är vår medvandrare, precis som vi får vara varandras medvandrare. Olov Hartman har skrivit texten till Psalm 38 i Svenska Psalmboken. "För att du inte tog det gudomliga..." Påskens budskap kan inte sägas tydligare. På vår fb-sida "Vi är ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan kan du höra  hur den låter i tonsättning av Börge Ring. 

 

”I dessa tider” är ett uttryck som vi ofta hör just nu. Det syftar förstås på den pandemi som råder och som oroar många, inte minst de som själva, eller har anhöriga, som hör till någon riskgrupp.
Som kristen och medmänniska är vårt uppdrag att förmedla hopp till världen. Men hur är det möjligt om vi själva är rädda?
Det sägs att uttrycket ”var inte rädd” förekommer mer än 400 gånger i Bibeln. Hoppet gäller även oss som lever ”i dessa tider”.
Han som är Tröstens Gud, ”Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.” (2 Kor 1:4)
Ta hand om varandra!
Mona Olsson, ordförande för ViSK
 

8 mars!
På den internationella kvinnodagen vill vi tipsa om Kära Ester,en bok som gavs ut redan 2006, men som fortfarande är aktuell.
Fem kvinnor betraktar svenska kyrkan av idag utifrån ett teologiskt och feministiskt perspektiv. Är kyrkan ohjälpligt patriakal? Försöker den hålla Gud instängd "bakom människogjorda staket"? Har kvinnor och män samma möjlighet att uppleva kyrkan som något omistligt och värdefullt? I en tid när debatten om feminismen väcker starkare känslor än på länge bidrar författarna här med sakkunskap och personliga perpektiv.

 

Ny gruppledare för ViSK i Kyrkomötet.
Vi tackarAnki Erdmann för alla år som hon varit gruppledare och välkomnar Marjut Ervasti som valts till ny gruppledare

 

Den 7 dec besökte vi våra medlemmar i Växjö stift. De bildade en stiftsförening och bearbetade 7 artiklar som Monica skrivit med utgångspunkt från valprogrammet.
Platsen var Tallnäs stiftsgård - en oas mitt ute i de småländska skogarna!
.....................................................

Den 26 nov besökte vi Vänsterpartiet i Sundsvall för att berätta om ViSK, befrielse-teologi och CH. Anders och Kim lyssnar

Alla gjorde inte vågen, men härlliga samtal blev det!
 

Roligt att ordförande Karin bjöd in oss! 
I mars ses vi igen när ViSK har årsmöte.....................................................

Den 24 nov besökte vi Strängnäs stiftsgrupp som samlats i Katrineholm. Gunnel Malm Bask och Susann Hedman bjöd in. 

Susann Hedman, Margareta Carlsson och Ewa Solborg 

Ewa, Conny och Lars planerar rekrytering. Jan syns inte i bild men finns där också!
...............................................

Monica Lindmark från Piteå har anordnat en klimatmanifestation i Piteå. Under fliken "Nyheter" kan du läsa hennes tal.
...........................................

Mjölby Pride!
ViSK var med och firade Mjölbys allra första Pridevecka som avslutades med en parad genom staden. Se fler bilder på vår facebooksida "ViSK i Linköpings stift"
.................................................
 

ViSK fanns representerade av enskilda medlemmar under årets MR-dagar i Linköping. Tyvärr fick vi inte möjlighet att hålla i något seminarium eller ha en monter. Men nästa år är vi bättre förberedda. Då ses vi i Uppsala den 3-5 dec. 
Se foton på vår facebooksida "Vi är ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan"
.....................................................

Hallå Anders Lind från Kisa!!
I söndags bjöd du in församlingen till sopplunch och samtal med ViSK efter gudstjänsten. Hur gick det?

Jag är mycket nöjd, över förväntan. Det var tretton som kom i vår lilla församling. En lagom grupp för att få till ett bra samtal, där alla kan komma till tals.

Hur hade ni förberett er inför mötet?

Vi började med att prata med vår kyrkoherde Jörgen Sundeborn. Vi bad honom  inleda ett samtal och berätta vad trovärdig kyrka betyder för honom. Han tackade ja. Då tog vi fram ett flygblad, där vi bjöd in och var tydliga med att det var ett öppet möte. De som ville veta mer om VISK fick ta det efter själva samtalet.
Vi la ut flygbladet i sociala medier, satte upp på anslagstavlor och framförallt pratade med mässbesökare några veckor i förväg vid kaffet efter mässan.

Är det här något som du tycker att andra ViSK-grupper i landet kan ta efter?

Absolut! Det är mycket viktigt att vi har kontakt med medlemmarna i våra församlingar. Här kombinerar vi mässbesök, med lunchsamtal i en för kyrkan angelägen fråga. Jättebra att få med kyrkoherden i samtalet.

Ett vinnande koncept alltså!
Tack för samtalet.


Anders Lind är ledamot i Linköpings stiftsfullmäktige och återfinns också i stiftsstyrelsen. Dessutom är han ordförande för vänsterpartiets distriktsstyrelse i Östergötland
....................................................

Tack alla som deltog i vårt arbete under Vänsterdagarna i Göteborg!
Vi värvade nya medlemmar, bokade in möten med enskilda och föreningar, informerade och delade ut vårt program. Alla gjorde ett fantastiskt arbete!!
 

Nätverksträff i Göteborg 1/11 kl 15:00!
Vi träffas i Drakens Foajé där vi berättar om ViSK och vad som är på gång. Valrörelsen har redan börjat! Hur tänker ni arbeta runt om i landet och hur rekryterar vi fler medlemmar? 
Kaffe/té och smörgås finns uppdukat från kl 14:30.
Välkomna!!

....................................................

ViSK i Visby!
Den 7/11 besökte ViSK:s ordförande Mona Olsson Vänsterpartiet Gotland i deras fina lokal i Visby. Många medlemmar hade samlats och vi fick intressanta samtal om ViSK, befrielseteologi och C H Hermanssons tal där han påvisar vad som förenar marxism och kristendom och i vilka frågor vi kan samarbeta. 
...............................................

Rapport från årsmöte 2019 i Säter

BLI MEDLEM 
Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK.
Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 
Uppge dina uppgifter i medlem sansökan längst ner till vänster på sidan så kommer mer information via mailen.  
Skriv gärna några rader om varför du vill bli medlem.  

Välkommen till ViSK!

REDAN MEDLEM?
Du som redan är medlem i ViSK och vill betala in din medlemsavgift för verksamhetsåret kan betala 100 kr till Bankgiro 674-1946
Swish 1230196741
Skriv personnumret i meddelanderaden på den person du vill betala medlemskapet för. 

Kommande möten:
6/10 kl 18:30 Visk styrelsemöte

8/10 kl 9-12
Anki och Britt utbildas i grupp- och kandidatsystem (kyrkan nationellt)

13/10 kl 19:00
ViSK i Linköpings stift samtalar med Markus från stiftskansliet om Regnbågsnyckeln

21/10 kl 18:30
ViSK i Växjö stift - medlemsmöte

24/10 Styrelsen träffas i Norrköping
på Hemgården

27/10 18:30 
ViSK:s stiftsföreträdare och kontaktpersoner diskuterar kommande valrörelse

29/10 ViSK i Linköpings stift har ett zoom-möte med Peter Frejhagen från Östergötlands Bildningsförbund för att prata om HBTQ-frågor.

14/11 kl 13-16
Uppstart för ViSK i Haninge
i Haninge Kulturhus

 

Är Vänstern för tyst i kyrkan?

Föreläsning av Anne Sörman
Fredag 18/9 kl 18;00
 
Vilka frågor bör vi engagera oss i och driva som förtroendevalda och nomineringsgrupp? Föreläsningen kommer att följas av en diskussion.

Anne Sörman är författare, teolog och präst i Svenska kyrkan (Botkyrka församling). Hon bloggar regelbundet på sin hemsida www.annesorman.se
Föreläsningen ges i samband med ViSK:s årsmöteshelg och det är möjligt att vara med via länk.
Anmäl dig via epost till visknationellt@gmail.com 
Öppet även för dig som inte kan vara med på årsmötet under lördagen.
 
Välkommen!
 

Mats Einarsson
Vänsterpartiet i Botkyrka, har tackat ja till nomineringen som mötesordförande för årsmötet den 19/9. 
Mats är en legendar inom (v) och har suttit ordförande vid åtskilliga kongresser. 
Välkommen Mats!
 

Coronasäkert årsmöte!
Lördagen den 19/9 kl 09:00 startar vi vårt årsmöte. Det blir både digitalt och på plats på Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm.

Som arrangörer följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommer att möblera glest och med tillgång till gott om handsprit.

För den som vill, ordnas en samling även under fredagskvällen. Kl 18-21 möts vi på Kafé Marx.

Varmt välkomna!

Anmälan till årsmötet görs via epost till visknationellt@gmail.com 
Ange om du är med digitalt eller på plats, även om du också är med under fredagen.

 

Zoom-möten för nya medlemmar.
Du må vara "gammal" medlem eller helt ny, men du är varmt välkommen att anmäla dig till något av nedanstående tillfällen. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till visknationellt@gmail.com

5/8, 6/8, 10/8, 13/8. Tiden är kl 19-20. Och för dig som känner dig osäker på tekniken, så kan du anmäla dig till ett testmöte den 3/8 kl 19-19:30.

Bilden är från ett zoom-möte med våra medlemmar i Linköpings stift med kärt besök av Monika från Luleå stift. 

 

Tack Boråsvänstern för att ViSK fick vara med på ert digitala möte och berätta om vår värdegrund - befrielseteologi och om Kristendom och Marxism!

Vi har några fler föreningar på gång. Hör gärna av er om ni vill boka ett möte för er förening.

epost till visknationellt@gmail.com
 

Artikel i DN Debatt 8/3
Jan Eliasson, José Goñi Carrasco och Eva Zetterberg:
Zaida Catalán är en av få unga som gett sitt liv för mänskliga rättigheter i FN-tjänst. Hon är också en av de få kvinnor vi hyllar för hennes mod. Vi tror att hennes exempel kan inspirera många unga människor till att stå upp för mänskliga rättigheter, att stå på modets sida. Zaida Catalán får inte glömmas bort.

Läs hela artikeln på DN Debatt 8/3.
Eva Zetterberg är medlem i ViSK och har tidigare varit Sveriges ambassadör i Chile under åren 2009-2014
 


Kyrkovalsrörelsen 2021 är redan igång!
I september 2021 går vi till valurnorna för att rösta på ViSK!!
Vi hade en lyckosam valrörelse 2017 och vårt mål är nu att överträffa valresultatet med råge. För att kunna göra det krävs strategier. Just nu arbetar styrelsen och stiftsgrupperna parallellt med rekryteringsplanen. Här kommer några tips:

* Hur ser ert stift ut? Var finns det luckor? Gör en kartläggning och bjud in er till olika föreningar för att presentera ViSK. Vårt program finns att rekvirera hos Mats Högelius som gärna skickar ut foldrar till er.

* Får du en idé? Ta tag i den och hör av dig. 

* Använd gärna sociala medier. Våra stiftsgrupper och församlings-/pastoratsgrupper har ofta egna facebooksidor som du kan dela för att få en större spridning. 

* Ha roligt!!