ViSKlogga

Välkommen!


Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan. Vi hämtar inspiration från befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

Senaste nyheterna

Välkommen på årsmöte i ViSK- Vänstern i Svenska kyrkan!

Tid: Söndag den 28/3 2021 kl 10:00.
Plats: Zoom. Mötet blir helt digitalt och länk kommer att skickas ut någon vecka före mötet.
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 28/2 2021.
Anmälan och frågor skickas till till e-postadress visknationellt@gmail.com eller via sms till ordförande på telefonnummer 0730 969784, senast den 28/2.
 
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »
2021-01-06
Styrelsens första möte 2021
2020-12-20
Olydiga Maria. Predikan på 4e advent
2020-12-03
ViSK anordnade Zoom-möte för Linköpings domkyrkopastorat
2020-12-03
ViSK i Åkerbo församling

Ställ upp i kyrkovalet!

Den 19 september 2021 är det val till Svenska kyrkan. Vill du ställa upp på en lista för ViSK?

Du behöver:

  • tillhöra Svenska kyrkan
  • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan
  • fylla 18 år senast på valdagen
  • vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.
Du kan också läsa på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
 

Valfonden

I september 2021 är det åter dags att rösta på ViSK i Kyrkovalet! Just nu bygger vi en stark organisation som ställer upp i de olika valen i alla stift.

Du kan stötta oss på olika sätt:
Bli medlem! Skänk ett bidrag!
Lättast via vårt swishkonto 1230196741
Märk betalningen med "Valfonden".
Tack!


”I dessa tider” är ett uttryck som vi ofta hör just nu. Det syftar förstås på den pandemi som råder och som oroar många, inte minst de som själva, eller har anhöriga, som hör till någon riskgrupp.

Som kristen och medmänniska är vårt uppdrag att förmedla hopp till världen. Men hur är det möjligt om vi själva är rädda?

Det sägs att uttrycket ”var inte rädd” förekommer mer än 400 gånger i Bibeln. Hoppet gäller även oss som lever ”i dessa tider”.

Han som är Tröstens Gud, ”Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.” (2 Kor 1:4).Ta hand om varandra!

Mona Olsson, ordförande för ViSK
 

BLI MEDLEM 

Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK. Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 

Här blir du medlem.

Välkommen till ViSK!

REDAN MEDLEM?

Du som redan är medlem i ViSK och vill betala in din medlemsavgift för verksamhetsåret kan betala 100 kr till Bankgiro: 674-1946

Swish: 1230196741

Skriv personnumret i meddelanderaden på den person du vill betala medlemskapet för.

På gång i ViSK
 


Kyrkovalsrörelsen 2021 är redan igång!

Läs mer om hur du kan engagera dig här.