ViSKlogga

Händer i ViSK 2019

I år blir det inget vårmöte, utan vi låter stiftsgrupperna planera sina egna möten i lugn och ro. Styrelsen besöker gärna era träffar!

Till hösten har vi flera saker på gång:
* Höstmöte i Malmö under september
* Nätverksträff i samband med Vänsterdagarna i Göteborg 1/11
* Eventuell medverkan under MR-dagarna i Linköping i november