ViSKlogga

Monica Lindmark från Piteå har bara varit medlem i ViSK i några månader. Sedan någon månad tillbaka är hon vår kontaktperson för Luleå stift. Under fredagen anordnade hon en klimatmanifestation i Piteå. Här kan du läsa hennes tal:

"Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av.
Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas.

Till stor del beror det på att världens befolkning - främst i de rikaste delarna av den, använder resurser på ett ohållbart sätt.

Men den kunskap vi har idag, tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag.

Vår mänskliga klimatpåverkan måste minskas radikalt för jorden och mänsklighetens skull.

I skrivande stund har världen inte lyckats uppnå ett trendbrott för de globala utsläppen av växthusgaser.
Livsförutsättningarna för växter och djur förändras i snabb takt.

Vi hör om allvarliga hot mot den biologiska mångfalden.

Den internationella solidariteten mellan människor och stater sätts på hårda prov.

De som bidragit minst till den kritiska situationen drabbas på flera sätt hårdast.
Klimatfrågor reser rättvisefrågor.
Vår medkänsla och förmåga att organisera samhällen på ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och andligt hållbart sätt har inte hållit jämna steg med den övriga utvecklingen.

Det är hög tid att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion -
allt som är uttryck för människans
värdighet samverkar.
Klimatkrisen är existentiell och andlig,eftersom den berör människolivets grundbetingelser i djupaste bemärkelse.

Inte minst viktigt är barnperspektivet.
Vi som är vuxna idag håller på att allvarligt försämra livsförutsättningarna för våra barn och barnbarn.

Tron frigör lusten till det goda.
Den ger frimodighet att våga förändring även i osäkra situationer.

Vägar framåt kommer att kräva såväl ett individuellt som ett gemensamt ansvar.

Den omställning som behövs är krävande, men kan också innebära positiva förändringar och ökad livskvalité
Och den måste bäras av ett tydligt rättviseperspektiv.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen mänskligheten någonsin stått inför.
Den påverkar oss alla som lever under samma himmel och på samma jord.
Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Hänsyn till den grupp som förlorar på en förändring bör inte tillåtas blockera hela förändringen.
Istället behövs då åtgärder som förenar klimatmålet eller när så är befogat ur ett fördelningsperspektiv, kompensera dem som missgynnas av förändringen.

Det förutsätter att flera politikerområden samverkar, som miljö, arbetsmarknads, utbildnings, och landsbyggdspolitiken.
Och att kyrkor och många civilsamhälleorganisationer lyfter behovet av en rättvis omställning."

Monica Lindmark ViSK vänstern i svenska kyrkan Luleå stiftMinnesanteckningar från Höstmötet 20-22/9 2019

Mötet lockade ett 25-tal medlemmar samt ett tiotal intresserade deltagare från närområdet.
Platsen var Kirsebergs församlingshem i Malmö där Per Håkansson tjänstgjort under många år. Per är ViSK:s gruppledare i Malmö kyrkofullmäktige.

Fredag
Deltagarna samlades redan under fredagseftermiddagen. Efter kvällsmaten var det dags att avnjuta kulturinslaget ”Påtår hos Moa Martinsson”. En trio bestående av Åsa Bällsten, Isabell Dahlberg och Mats Källblad framförde egna visor som bygger på Moa Martinssons liv och gärning. Inspirationen till dessa hittade de i Moa Martinssons eget torp Johannesdal i Ösmo där de spelade in sin skiva.
Kvällen avslutades med mässan ”Kärlekens väg, i en tid av ohållbar utveckling”. Mässan är skriven av Per Håkansson.

Lördag
Det var tänkt att dagen skulle inledas med en föreläsning av Tapio Salonen från Malmö Universitet, men tyvärr blev han sjuk och kunde inte vara med. Istället lyckades arrangörerna att med mycket kort varsel engagera Carina Nilsson, Kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Men först föreläste KG Hammar över ämnet ”En trovärdig kyrka” som också var tema för Höstmötet. Hans sociala patos var inte att ta fel på när han talade om ”de fattiggjorda” (till skillnad från ”fattiga”). Han sa också att ”sanningen blir inte mindre utan 'mer' om dess uttryck klarar övergångar mellan kulturvärldar och världsbilder, kunskapsutveckling och paradigmskiften."
Därefter fick vi höra Carina Nilsson som gav oss sin bild av Malmö, en stad som hon tryggt cyklar igenom när som helst under dygnet. Hon var lite trött på den bild av Malmö som mediamogulerna i Stockholm försöker att sätta. Hon förnekade dock inte att kriminella individer i olika uppgörelser i den undre världen skrämt upp många Malmöbor.
Sedan följde ett samtal mellan KG Hammar och Carina Nilsson där de resonerade runt deras respektive organisationer och vad de kan göra tillsammans för att skapa ett Malmö för alla.

Under eftermiddagen fick vi besök av Daniel Sestrajcic som är en känd aktivist i Vänsterpartiet och som också gjorde stora insatser under förra kyrkovalsrörelsen. Han utgick från ämnet ”Hur gör vi för att ViSK ska växa och bli större?”. Daniel tog oss med i en workshop där vi alla fick bidra med tankar och idéer. Daniel betonade att det lokala engagemanget i församlingen är viktigt och inte får glömmas bort. Förankring är viktigt.

Söndag
Under förmiddagen fick vi en uppdatering av Agenda 2030. Elisabeth Axelson, konsult i hållbarhetsfrågor, gav oss en bakgrund och en nulägesanalys. Hon betonade att hållbarhetsmålen inte bara är FN:s mål utan de är allas våra mål och vårt ansvar att arbeta för att uppfylla dessa. Under hösten har Svenska kyrkan gett ut en reviderad upplaga av ”Ett biskopsbrev om klimatet” som alla borde läsa.

Sofia Tunebro är arbetsledande präst i Malmö S:t Pauli kyrka Hon berättade gripande om sin sons engagemang för "Fridays for Future" och varför hon själv står i ur och skur utanför Malmö stadshus varje fredag
 
Efter lunch hade vi en stund av gemensam reflektion över dagarna tillsammans. Vi pratade bland annat om rekryteringsplanen som flera stiftsgrupper nu börjat studera. Innan årsskiftet kommer styrelsen att presentera en handlingsplan.
 
Vårt varma tack till kocken Peter Arvebro som försåg oss med god och näringsrik mat, assisterad av sin kära sambo Linda Sjöö. Utan er hade vi inte överlevt!
Till sist vill jag framföra styrelsens varma tack till arrangörsgruppen från ViSK Malmö. Det är ingen lätt uppgift att ordna med ett sådant gediget program. Att ordna boende åt alla är ett kapitel för sig, men ingen behövde i alla fall sova under bar himmel. Tack Mats!