ViSKlogga

ViSK har ställt sig bakom uppropet Nej till Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden.
Här kan du läsa hela uppropet:

Nej till Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden Militärövningen Aurora 20 är inte inställd, enbart senarelagd. Övningen kommer att genomföras vid ett senare tillfälle med 25 000 militärer varav 3000 från andra länder. Vilket knyter Sverige allt närmare Nato.

Nej till upprustning och Nato - ja till fred och minskad sårbarhet
Sverige avskaffade den civila beredskapen och lade om försvaret från att värna ett alliansfritt Sverige till att delta i västmakternas krig och ockupationer i fjärran länder där vi bland annat ser resultatet i form av ökade flyktingkriser och humanitära katastrofer. En misslyckad politik som nu fortsätter med hjälp av falska fiendebilder och en omfattande militär upprustning.

Militärövningen Aurora 20 är ett led i en global upprustningspolitik. I den ingår övning av värdlandsstöd som grundar sig på värdlandsavtalet med Nato, vilket bidrar till försämring av Sveriges säkerhetspolitiska läge. Genom att alltmer binda oss till Natos intressen frångår vi den politik som hållit Sverige i fred under mer än 200 år. Sveriges långvariga arbete för kärnvapennedrustning hindras öppet av USA i kraft av detta värdlandsavtal.

Genom övningar likt Aurora 20 knyts vi tätare till Nato där de två största arméerna tillhör USA och Turkiet med egna intressen. Den ständigt ökade vapenexporten och satsning på militära lösningar leder till ökad militarism som försvårar demokratiska lösningar inom länder och diplomatiska lösningar mellan länder.

Nej till upprustning - mer resurser till välfärden.
I en tid där vi dagligen kan läsa om besparingar inom vård och omsorg. Där sjukvården går på knäna och skolan havererar, väljer Sveriges styrande politiker att pumpa in mer och mer pengar till den svenska militären. Kostnaderna för Aurora 20 är beräknade till 660 miljoner kronor. Sätt dessa pengar i relation till vad man hade kunnat få för dem i välfärden. En intensivvårdsplats i Sverige kostar mellan 50 000 och 80 000 kronor per dygn, det innebär att kostnaden för en övning som Aurora 20 hade räckt till minst 8250 intensivvårdsdygn. Vid denna övning var det dessutom tänkt att försvarets nyinköpta Patriotmissiler ska göra premiär. Dessa har köpts från USA till en kostnad som motsvarar årslönen för 45 000 undersköterskor.

Militarism räddar inte vår miljö
EU har utlyst klimatnödläge och världen över fortsätter allt fler att kräva att klimatfrågan prioriteras. Samtidigt bjuds nationella och internationella militära aktörer att öva på krig i Sverige inom ramen för Aurora 20 med ökade utsläpp, ammunitionsavfall och plastskräp som påföljd. Militären är en verksamhet som är extremt beroende av fossila bränslen. Dessutom orsakar militären föroreningar i jord, vatten och luft genom krig, militärbaser, krigsindustrin och krigsövningar. Det är motsägelsefullt att militären som ska främja nationell säkerhet istället bidrar till ökad klimatförändring.

Fossilindustrin, militärindustriella komplexet och den storskaliga jordbruksindustrin samverkar så att alltmer mark kommer i händerna på storföretagen. Som resultat av detta minskar den biologiska mångfalden, pandemier ökar i antal och fattigdom breder ut sig. Militären kan inte skydda oss mot vår tids hot så som virus eller matjordens försvinnande, klimatkrisen och massutrotning av arter. Det är dags att bryta med en upprustningspolitik som stjäl resurser från välfärden och klimatomställningen!

Därför kräver vi:  
* Stoppa krigsövningen Aurora 20 och framtida liknande övningar
* Skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud
* Riv upp värdlandsavtalet med Nato
* Satsa på avspänning och civil beredskap, inte militär upprustning
* Stoppa upprustningen - mer resurser till välfärden
* Inga mer pengar till krigsindustrin - rädda klimatet och den biologiska mångfalden

Nätverket mot Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden!


 

Monica Lindmark från Piteå har bara varit medlem i ViSK i några månader. Sedan någon månad tillbaka är hon vår kontaktperson för Luleå stift. Under fredagen anordnade hon en klimatmanifestation i Piteå. Här kan du läsa hennes tal:

"Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av.
Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas.

Till stor del beror det på att världens befolkning - främst i de rikaste delarna av den, använder resurser på ett ohållbart sätt.

Men den kunskap vi har idag, tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag.

Vår mänskliga klimatpåverkan måste minskas radikalt för jorden och mänsklighetens skull.

I skrivande stund har världen inte lyckats uppnå ett trendbrott för de globala utsläppen av växthusgaser.
Livsförutsättningarna för växter och djur förändras i snabb takt.

Vi hör om allvarliga hot mot den biologiska mångfalden.

Den internationella solidariteten mellan människor och stater sätts på hårda prov.

De som bidragit minst till den kritiska situationen drabbas på flera sätt hårdast.
Klimatfrågor reser rättvisefrågor.
Vår medkänsla och förmåga att organisera samhällen på ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och andligt hållbart sätt har inte hållit jämna steg med den övriga utvecklingen.

Det är hög tid att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion -
allt som är uttryck för människans
värdighet samverkar.
Klimatkrisen är existentiell och andlig,eftersom den berör människolivets grundbetingelser i djupaste bemärkelse.

Inte minst viktigt är barnperspektivet.
Vi som är vuxna idag håller på att allvarligt försämra livsförutsättningarna för våra barn och barnbarn.

Tron frigör lusten till det goda.
Den ger frimodighet att våga förändring även i osäkra situationer.

Vägar framåt kommer att kräva såväl ett individuellt som ett gemensamt ansvar.

Den omställning som behövs är krävande, men kan också innebära positiva förändringar och ökad livskvalité
Och den måste bäras av ett tydligt rättviseperspektiv.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen mänskligheten någonsin stått inför.
Den påverkar oss alla som lever under samma himmel och på samma jord.
Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Hänsyn till den grupp som förlorar på en förändring bör inte tillåtas blockera hela förändringen.
Istället behövs då åtgärder som förenar klimatmålet eller när så är befogat ur ett fördelningsperspektiv, kompensera dem som missgynnas av förändringen.

Det förutsätter att flera politikerområden samverkar, som miljö, arbetsmarknads, utbildnings, och landsbyggdspolitiken.
Och att kyrkor och många civilsamhälleorganisationer lyfter behovet av en rättvis omställning."

Monica Lindmark ViSK vänstern i svenska kyrkan Luleå stiftMinnesanteckningar från Höstmötet 20-22/9 2019

Mötet lockade ett 25-tal medlemmar samt ett tiotal intresserade deltagare från närområdet.
Platsen var Kirsebergs församlingshem i Malmö där Per Håkansson tjänstgjort under många år. Per är ViSK:s gruppledare i Malmö kyrkofullmäktige.

Fredag
Deltagarna samlades redan under fredagseftermiddagen. Efter kvällsmaten var det dags att avnjuta kulturinslaget ”Påtår hos Moa Martinsson”. En trio bestående av Åsa Bällsten, Isabell Dahlberg och Mats Källblad framförde egna visor som bygger på Moa Martinssons liv och gärning. Inspirationen till dessa hittade de i Moa Martinssons eget torp Johannesdal i Ösmo där de spelade in sin skiva.
Kvällen avslutades med mässan ”Kärlekens väg, i en tid av ohållbar utveckling”. Mässan är skriven av Per Håkansson.

Lördag
Det var tänkt att dagen skulle inledas med en föreläsning av Tapio Salonen från Malmö Universitet, men tyvärr blev han sjuk och kunde inte vara med. Istället lyckades arrangörerna att med mycket kort varsel engagera Carina Nilsson, Kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Men först föreläste KG Hammar över ämnet ”En trovärdig kyrka” som också var tema för Höstmötet. Hans sociala patos var inte att ta fel på när han talade om ”de fattiggjorda” (till skillnad från ”fattiga”). Han sa också att ”sanningen blir inte mindre utan 'mer' om dess uttryck klarar övergångar mellan kulturvärldar och världsbilder, kunskapsutveckling och paradigmskiften."
Därefter fick vi höra Carina Nilsson som gav oss sin bild av Malmö, en stad som hon tryggt cyklar igenom när som helst under dygnet. Hon var lite trött på den bild av Malmö som mediamogulerna i Stockholm försöker att sätta. Hon förnekade dock inte att kriminella individer i olika uppgörelser i den undre världen skrämt upp många Malmöbor.
Sedan följde ett samtal mellan KG Hammar och Carina Nilsson där de resonerade runt deras respektive organisationer och vad de kan göra tillsammans för att skapa ett Malmö för alla.

Under eftermiddagen fick vi besök av Daniel Sestrajcic som är en känd aktivist i Vänsterpartiet och som också gjorde stora insatser under förra kyrkovalsrörelsen. Han utgick från ämnet ”Hur gör vi för att ViSK ska växa och bli större?”. Daniel tog oss med i en workshop där vi alla fick bidra med tankar och idéer. Daniel betonade att det lokala engagemanget i församlingen är viktigt och inte får glömmas bort. Förankring är viktigt.

Söndag
Under förmiddagen fick vi en uppdatering av Agenda 2030. Elisabeth Axelson, konsult i hållbarhetsfrågor, gav oss en bakgrund och en nulägesanalys. Hon betonade att hållbarhetsmålen inte bara är FN:s mål utan de är allas våra mål och vårt ansvar att arbeta för att uppfylla dessa. Under hösten har Svenska kyrkan gett ut en reviderad upplaga av ”Ett biskopsbrev om klimatet” som alla borde läsa.

Sofia Tunebro är arbetsledande präst i Malmö S:t Pauli kyrka Hon berättade gripande om sin sons engagemang för "Fridays for Future" och varför hon själv står i ur och skur utanför Malmö stadshus varje fredag
 
Efter lunch hade vi en stund av gemensam reflektion över dagarna tillsammans. Vi pratade bland annat om rekryteringsplanen som flera stiftsgrupper nu börjat studera. Innan årsskiftet kommer styrelsen att presentera en handlingsplan.
 
Vårt varma tack till kocken Peter Arvebro som försåg oss med god och näringsrik mat, assisterad av sin kära sambo Linda Sjöö. Utan er hade vi inte överlevt!
Till sist vill jag framföra styrelsens varma tack till arrangörsgruppen från ViSK Malmö. Det är ingen lätt uppgift att ordna med ett sådant gediget program. Att ordna boende åt alla är ett kapitel för sig, men ingen behövde i alla fall sova under bar himmel. Tack Mats!