ViSKlogga

Tips

Var en god kristen och värna 
FNs mänskliga rättigheter! 
Skriv på namninsamlingen till

SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG
OM FÖRBUD MOT ORGANISERAD RASISM 
 Klicka på knappen nedan och skriv på!

Medlemsavgift infördes våren 2016. Medlemmar betalar 100 kr per år för att tillhöra ViSK. 

Hagabergs folkhögskola är belägen i vacker omgivning bland lummiga träd i maj månad. Hagabergs folkhögskola är belägen i vacker omgivning bland lummiga träd i maj månad.

Medlemshelgen på Hagabergs folkhögskola
den 20-21 maj blev en innehållsrik 
lunch-till lunch-konferens 

Se foton här 

2017 års styrelse för Vänstern i Svenska Kyrkan 

Vid årsmötet söndagen den 29 januari 2017 valdes Mona Olsson till ny ordförande för VISK. Mona Olsson är till vardags oppositionsråd för Vänsterpartiet i Norrköping och har till sin hjälp i styrelsen nu också Emma Wallrup, Uppsala, Berit Bornecrantz Dias, Göteborg, Anders Djerf, Årsta, Micke Gustavsson Hästö, Stora Skedvi, Britt Björneke, Huddinge, Carita Stenbacka Tenezakis, Hägersten samt suppleanterna Marja Hillerström och Eva Sjöström, båda Stockholm.
 
Mona Olsson säger - ”ViSK är nu inne i ett mycket expansivt skede och registrering av stiftsombud pågår för fullt. Idag har ViSK 6 mandat i kyrkomötet, men efter valet i höst den 17 september räknar vi med en utökning. ViSK finns även representerat i flera stiftsfullmäktigeförsamlingar i landet och fler stift är på väg in. I en tid då odemokratiska krafter försöker att ta plats i samhället, inte minst inom kyrkopolitiken, är det viktigt att ViSK kan erbjuda en demokratisk och öppen folkkyrka. ViSK verkar för en solidarisk kyrkopolitik på socialistisk och feministisk grund”.
 
 För mer information, kontakta ordförande Mona Olsson – 0725 379056