ViSKlogga

Välkommen!


Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan. Vi hämtar inspiration från befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

Senaste nyheterna

Nej till Nato- tillsammans för fred! Det var parollen ViSK tillsammans med 12 andra organisationer samlades under på en demonstration den 7 maj i Stockholm. Cirka 500 fredsvänner samlades på Norra Bantorget och tågade till Norrmalms torg. Avslutande talare var Ellen Skånberg, ordförande i ViSK. Det här är vad hon sa.

Som ordförande för ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan, tycker jag att det är viktigt att stå här idag. Sverige står inför ett beslut att styra in på en väg som kommer att påverka säkerhetspolitiken, relationerna till andra länder och möjligheterna till utveckling och samarbete under lång tid framöver.

Alla de val vi gör idag sår frön som kommer att gro och forma vår framtid. Om Sverige blir medlemmar i kärnvapenalliansen Nato kommer det att påverka Sveriges självständighet, möjligheter till diplomati och nedrustning och ekonomiska förutsättningar för att vara med och bygga en rättvis värld.
 
ViSK är en fristående nomineringsgrupp, motsvarande ett parti, inom Svenska kyrkan. Den demokratiska organisationen ser ut så eftersom Svenska kyrkan är en så stor organisation med över fem och en halv miljoner medlemmar. Med alla dessa medlemmar i ryggen har Svenska kyrkan möjlighet att vara en stark röst i samhället och har tidigare varit det, utifrån en kristen värdegrund om alla människors lika värde, i frågor om asylrätt och klimatfrågor. Svenska kyrkan har också internationella samarbeten i fredsfrågor genom till exempel Kyrkornas världsråd och därför även en stark röst globalt.
 
ViSK vill att Svenska kyrkan i kraft av sina fem och en halv miljoner medlemmar tar ställning mot Nato och för fred.

Så länge Sverige står utanför Nato kan vi bestämma själva vad vi ska göra med pengarna. Att bygga jämlika samhällen, att investera i motståndskraft mot klimatförändringar och hållbar utveckling i Sverige och andra länder bidrar till en säkrare värld eftersom människor då får tillgång till det de behöver. Det minskar konflikter kring begränsade resurser som mat och vatten vilket vi annars kommer att se mer av i framtiden.

Svenska kyrkan skriver i sitt positionsdokument om fred att mänsklig säkerhet är viktigare än enbart nationell säkerhet och att det därför är viktigt att jobba för civilt förebyggande fredsarbete istället för militär krishantering. Det står att Svenska kyrkan arbetar för att avskaffa kärnvapen och för nedrustning. Därför borde det nu vara självklart för Svenska kyrkan att tillsammans med oss som är här idag säga Nej till Nato!

Är du en av Svenska kyrkans fem och en halv miljoner medlemmar? Säg i så fall vad du tycker att din kyrka ska arbeta för. Känner du någon som är medlem? Fråga dem hur de vill använda sitt medlemskap.

Det vi gör idag innehåller frön som kan växa och påverka morgondagen. Om Sverige blir medlemmar i Nato kommer det att påverka hur Sverige kommer att se på möjligheterna att lösa konflikter i framtiden. Lägger vi pengarna på vapen, militärer och kärnvapen är det detta som kommer att finnas till hands när konflikter kring begränsade resurser som energi, mat och vatten blir vanligare.

Om vi istället väljer att satsa vår tid och våra pengar på diplomati och åtgärder som dämpar effekterna av klimatförändringarna, en omställning av samhället som minskar ytterligare utsläpp av växthusgaser och på att bygga ett samhälle och en värld fri från fattigdom så kommer vi tillsammans att bygga en fredligare värld!
Tack!

Läs hela inlägget »
2022-04-30
ViSK stöttar Kommunals medlemmar som strejkar i Svenska kyrkan 
2022-04-20
Intervju i Kyrkans Tidning: Visk vill stoppa Natoanslutning
2022-03-28
Tack för engagemanget under årsmötet 2022!
2021-12-13
Lilla fredsboken- en recention
2021-09-06
Jesus tog också strid mot klassamhället
2021-08-05
För en inkluderande kyrka
2021-08-04
”Kristdemokraternas agerande är förvirrande för många som bekänner sig som kristna.”

VI LYCKADES - VÄNSTERN STORMAR FRAM!
Vänstern i Svenska kyrkan är den absolut största valvinnaren med fördubblat stöd i kyrkomötet. En verklig arbetsseger för organiseringens betydelse och alla de ViSKare som kampanjat i hela landet.

Resultatet är klart och tydligt. I kyrkomötet så är det en förskjutning vänsterut framförallt i och med ViSKs fördubbling.

Tack till alla ViSKare som kämpat där ute, vi har varit fler än någonsin och tack till alla er som lett dessa kampanjer som arbetat kreativt med att få ut ViSK från norr till söder utan ert enträgna arbete, utan er kunskap, utan er synlighet utan allt det ni gjort för att lägga grunden hade vi aldrig vunnit.
Tack till alla som ringt från hela landet och ni som spenderat varenda dag telefoncentralerna i och ringt över 40.000 samtal!

Genom gräsrotsorganisering och hårt arbete gjorde vi det som krävdes av oss alla för att göra ett succéval! Vi organiserade och vi vann. Nu påbörjas arbetet med att på allvar dra Svenska kyrkan åt vänster, där behöver vi bli fler. Så ta ställning för det du tror på och bli medlem i ViSK idag!

Bli medlem!

Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK. Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 

Här blir du medlem.

Vad tycker ViSK?
ViSK jobbar för en inkluderande kyrka som står på utsattas sida.
Här kan du läsa mer om vad vi vill

På gång i ViSK