ViSKlogga

Välkommen!


Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan. Vi hämtar inspiration från befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

Senaste nyheterna

Recention av Eva Zetterberg

Lilla Fredsboken, 142 sidor
Av KG Hammar, Lotta Fång, Fredrika Gårdfeldt och Benjamin Ulbricht

Lagom till första advent släpps Lilla Fredsboken. Den är skriven utifrån ett kristet perspektiv, KG Hammar, Lotta Fång, Fredrika Gårdfeldt och Benjamin Ulbricht, är alla verksamma som präster i Svenska kyrkan.

”Den här lilla fredsboken är skriven i frustration efter ett långt liv i kyrkan. Det handlar om en personlig besvikelse över att inte ha gjort ett skarpare vägval när jag hade möjligheten, men främst om att ”fred” är något tämligen marginellt i kyrkan på lokal nivå där jag befinner mig.”  Så inleder KG Hammar, ärkebiskop och det är lätt instämma i frustrationen om vi dessutom ser till hur kyrkor världen över och i alla tider uppmanat till strid och bidragit till konflikt och förtryck. Där finns korstågen, Trettioåriga kriget, häxprocesser, apartheid och rasism. Förhoppningarna om att slutet för det kalla kriget skulle följas av ökad demokrati och fred i världen har inte infriats. Vi var många som trodde att kärnvapenhotet skulle minska och att fredspris i ex Myanmar, Colombia och Etiopien skulle bidra till varaktig fred. Nu ser vi istället att de militära kostnader ökar världen över, såväl som i Sverige.

Det är lätt att bli pessimistisk, därför är det viktigt att som författarna gå till grunden i Bibeln och det kristna budskapet ”Din vilja är vår fred” och fred i vår tid är mer angeläget än någonsin. Jag vill påminna om föregångare som Elisabet Gerle som på 80-talet var med och organiserade den stora Fredsresan. I boken ”Allt är omöjligt och vi ger oss inte” visar hon på några initiativ som gav resultat.

Ett kapitel här heter Frön för fred och där ges tips om organisationer som på olika sätt konkret arbetar för fredsfrågor. Hållbarhetsaspekten och relationen till Skapelsen finns med men med tanke på att klimatfrågan tränger in i allas vardag borde mer utrymme ha getts åt att visa hur hållbarhet och fred hör ihop. Pilgrimsvandringar och fredsgudstjänster är exempel på vad de enskilda församlingarna kan bidra med., men där behövs mer tips och gemensamt arbete mellan församlingarna.

Utåtriktat fredsarbete måste börja inifrån. Redan i dagboken Vägmärken från 1961 skriver Dag Hammarskjöld att vårt arbete för fred måste börja i var och ens privata värld. Benjamin Ulbricht med flera har med skapandet av Gotlands Fredscenter just inlett ett sådant arbete – en kombination av andlighet, religionsöverbryggande samtal och aktivism.

Lotta Fång och Fredrika Gårdfeldt bidrar med personliga reflektioner om både det personliga fredsarbetet och vad som kan göras inom kyrkorna, exempelvis Katarinauppropet, mot vapenexporten.

Drömmen och visionen ”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig” från profeten Mika i Gamla Testamentet är mer aktuell än någonsin. Lilla Fredsboken kan bli ett bra verktyg i det arbetet!

Eva Zetterberg
Aktiv i Maria Magdalena församling i Stockholm
och Garde församling, Gotland

Läs hela inlägget »
2021-09-06
Jesus tog också strid mot klassamhället
2021-08-05
För en inkluderande kyrka
2021-08-04
”Kristdemokraternas agerande är förvirrande för många som bekänner sig som kristna.”
2021-08-04
Kyrkoordningen måste skrivas om för att värna den biologiska mångfalden
2021-08-01
Kyrkovalet är viktigare än du tror
2021-07-27
Många goda insatser – men Svenska kyrkan kan göra mer
2021-07-16
Rösta på Vänstern i kyrkovalet för skogens och klimatets skull

VI LYCKADES - VÄNSTERN STORMAR FRAM!
Vänstern i Svenska kyrkan är den absolut största valvinnaren med fördubblat stöd i kyrkomötet. En verklig arbetsseger för organiseringens betydelse och alla de ViSKare som kampanjat i hela landet.

Resultatet är klart och tydligt. I kyrkomötet så är det en förskjutning vänsterut framförallt i och med ViSKs fördubbling.

Tack till alla ViSKare som kämpat där ute, vi har varit fler än någonsin och tack till alla er som lett dessa kampanjer som arbetat kreativt med att få ut ViSK från norr till söder utan ert enträgna arbete, utan er kunskap, utan er synlighet utan allt det ni gjort för att lägga grunden hade vi aldrig vunnit.
Tack till alla som ringt från hela landet och ni som spenderat varenda dag telefoncentralerna i och ringt över 40.000 samtal!

Genom gräsrotsorganisering och hårt arbete gjorde vi det som krävdes av oss alla för att göra ett succéval! Vi organiserade och vi vann. Nu påbörjas arbetet med att på allvar dra Svenska kyrkan åt vänster, där behöver vi bli fler. Så ta ställning för det du tror på och bli medlem i ViSK idag!

Bli medlem!

Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK. Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 

Här blir du medlem.

Vad tycker ViSK?
ViSK jobbar för en inkluderande kyrka som står på utsattas sida.
Här kan du läsa mer om vad vi vill

Välkommen på årsmöte!
Den 26 mars kl 10.00 ses vi på årsmöte på Kafé Marx i Stockholm eller Zoom.

Anmäl dig till årsmötet senast den 1 mars via Zetkin eller genom att mejla visknationellt@gmail.com

Motioner skickas senast den 10 februari till visknationellt@gmail.com.

Nomineringar till styrelsen och revisorer skickas senast den
1 februari till valberedningens sammankallande Agneta Eriksson på agnetagberiksson@gmail.com

På gång i ViSK