ViSKlogga

Välkommen!


Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan. Vi hämtar inspiration från befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

VI LYCKADES - VÄNSTERN STORMAR FRAM!
Vänstern i Svenska kyrkan är den absolut största valvinnaren med fördubblat stöd i kyrkomötet. En verklig arbetsseger för organiseringens betydelse och alla de ViSKare som kampanjat i hela landet.

Resultatet är klart och tydligt. I kyrkomötet så är det en förskjutning vänsterut framförallt i och med ViSKs fördubbling.

Tack till alla ViSKare som kämpat där ute, vi har varit fler än någonsin och tack till alla er som lett dessa kampanjer som arbetat kreativt med att få ut ViSK från norr till söder utan ert enträgna arbete, utan er kunskap, utan er synlighet utan allt det ni gjort för att lägga grunden hade vi aldrig vunnit.
Tack till alla som ringt från hela landet och ni som spenderat varenda dag telefoncentralerna i och ringt över 40.000 samtal!

Genom gräsrotsorganisering och hårt arbete gjorde vi det som krävdes av oss alla för att göra ett succéval! Vi organiserade och vi vann. Nu påbörjas arbetet med att på allvar dra Svenska kyrkan åt vänster, där behöver vi bli fler. Så ta ställning för det du tror på och bli medlem i ViSK idag!


Kyrkan ska vara en fristad för den skyddsbehövande – inför kyrkofrid!
Öppet brev till samtliga nomineringsgrupper i Kyrkomötet

I bibeltexterna blir vi gång på gång uppmanade att ta hand om och erbjuda skydd för den behövande.
För några år sedan kunde vi läsa om ett sommarläger ordnat av Svenska kyrkan i Malmö, där ett 30-tal poliser omringade sex papperslösa barnfamiljer i en polisinsats. Polisen hävdade att det inte finns några fredade zoner och det stämmer i rent juridiskt hänseende.

I Sverige finns det ingen kyrkofrid reglerad i lag. Justitiekanslern har fastslagit att ”Polisingripande i kyrkolokal för att eftersöka flykting är lagligen möjligt, men bör ske med försiktighet och omdöme”. I fallet i Malmö var det tydligt att det inte skedde med omdöme.
Idag lever tusentals unga människor i Sverige som hotas av utvisning till Afghanistan, även om utvisningarna för tillfället är pausade sedan talibanernas maktövertagande. Om inte Sverige gör det enda rimliga – att bevilja de asylsökande permanent uppehållstillstånd – så är det inte otänkbart att någon kommer vilja söka stöd och skydd hos kyrkan. I ett sådant läge vill vi inte än en gång vara med om att myndigheterna kan klampa in i en kyrka eller kyrklig verksamhet och göra tillslag.

Vi som kyrka måste hävda en fredad plats för människor på flykt!
Vi i ViSK vill arbeta för att kyrkofriden återigen ska bli svensk lag och hoppas att ni vill göra gemensam sak med oss för att påverka lagstiftarna till en förändring så att vi kan undvika den här typen av oetiska övertramp från våra myndigheter. Låt oss tillsammans värna den historiska fristad som kyrkan har varit, och kan vara.
”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig” (Matt 25:35-36)
 
15 september 2021
Mona Olsson
Ordförande i Vänstern i Svenska kyrkan
 

Senaste nyheterna

Debattartikel i Aftonbladet. Kristna V-politiker: Kyrkan ska inte vara någon spaanläggning

Vad innebär det att tro på en sårbar gud? En gud som kom ner hit till jorden och fanns mitt ibland oss, som solidariserade sig med de fattiga, de sjuka och förvisade, en gud som själv fick utstå förföljelse och lidande, en gud som var mänsklig och medmänsklig.

För oss som kristna socialister är inte vår tro bara en inre angelägenhet, att kunna krypa upp i soffan och be en bön och känna oss trygga och omslutna i vår egen lilla bubbla. Att tro innebär också att aktivt ta avstånd från kärlekslösheten och orättvisan som finns i samhället, som drabbar andra, i Sverige och i världen.
Det finns ingen motsättning i det.

Jesus sa att hans rike inte var av denna världen. Men det innebar inte att han avstod från att göra motstånd mot den tidens klassamhälle. Han angrep de proppmätta och hycklande skriftlärda, förtryckarna från Rom och drev tveklöst månglarna ur templet.

För oss är kristendomen radikal som omvärderar alla värden – de sista ska vara de första. Det är svårare för en rik att komma in i himlen än det är för en kamel att komma genom ett nålsöga, säger Jesus. För oss är det ett lika viktigt budskap att lyssna till i dag när vårt ekonomiska system exploaterar inte bara människor utan allt levande på planeten.

Vi har hundratals miljoner flyktingar som flyr från krig och terror, men också översvämningar, bränder och samhällen som inte förmått skapa rimliga möjligheter för alla att leva värdiga liv. Vi har inte bara covidpandemin, utan vi har en klimatkris som ingen kan blunda för, och vi har gapande ojämlikheter även i Sverige. Vi har utstötning av dem som ser annorlunda ut eller har en annan sexuell identitet.    
Söndag den 19 september är det val till svenska kyrkan och många tycker inte att det borde spela så stor roll vem som får majoritet i stift och församlingar, men det gör det.

Det pågår en ödesdiger kamp i samhället i dag, den märks även i svenska kyrkan. Borgerliga partier och SD vill inte erkänna den radikale Jesus eller verka i hans efterföljd genom att stå upp mot orättvisor. Det vill inte heller de så kallat opolitiska som föredrar kyrkan som ett tomt skal där de kan ha det trevligt och bekvämt, småprata vid kaffet och sjunga psalmer.

Men kyrkan är ingen spaanläggning. Det är inte bekvämt att vara kristen. Det är att bry sig och att agera mot främlingsfientlighet och för en samhällsförändring så att alla har en välkomnande plats att leva på, särskilt de minsta och utsatta. Vad som händer sedan får vi lämna åt gud, som KG Hammar sagt. Men här nere, nu, har vi skyldighet att göra det vi kan för att samhället och världen ska bli bättre.

Vänsterpartiet ställer inte upp i kyrkovalet, eftersom vi har så många medlemmar och väljare som tillhör flera olika religioner, men vi har många som kandiderar i valet för oberoende VISK, Vänstern i Svenska kyrkan. Vi kristna socialister som är verksamma där tänker absolut inte stillatigande se på när högerkrafter rycker fram i kyrkan och gör den smalare och mer uteslutande, eller när de så kallat opolitiska inte vill ha en samhällsengagerad kyrka utan bara koppla av där och ”må bra” för egen del.

Tvärtom har vi ett program som agerar med kraft för att svenska kyrkan ska vara öppen och inkluderande, att stiften stöder ideella krafter som gör stora insatser, som Stadsmissionen, Fristadsfonden, miljöorganisationer och kvinnojourer.

Vi anser också att Svenska kyrkan är mycket viktig som en gränsöverskridande gemenskap och ordnar möten över kultur-och religionsgränser. VISK vill självklart att Svenska kyrkan fördjupar samarbetet med andra religioner för att motarbeta rasism, islamofobi och antisemitism. Ärkebiskop Antje Jackelén har uttryckt det mycket fint: Vi hjälper inte andra för att de är kristna, utan för att vi är det.  Om du liksom vi håller med, glöm inte att rösta i kyrkovalet söndag 19 september.

Jens Holm, klimatpolitisk talesperson V, medlem i Svenska kyrkan och i VISK
Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson V, medlem i Svenska kyrkan och i VISK
Mona Olsson, ordförande i VISK
Mats Högelius, vice ordförande i VISK och präst
Se artikeln här

Läs hela inlägget »
2021-08-05
För en inkluderande kyrka
2021-08-04
”Kristdemokraternas agerande är förvirrande för många som bekänner sig som kristna.”
2021-08-04
Kyrkoordningen måste skrivas om för att värna den biologiska mångfalden
2021-08-01
Kyrkovalet är viktigare än du tror
2021-07-27
Många goda insatser – men Svenska kyrkan kan göra mer
2021-07-16
Rösta på Vänstern i kyrkovalet för skogens och klimatets skull
2021-07-14
Insändare: Replik: ViSK – Viktigast är alla människors lika värde

Bli medlem!

Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK. Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 

Här blir du medlem.

Vad tycker ViSK?
ViSK jobbar för en inkluderande kyrka som står på utsattas sida.
Här kan du läsa mer om vad vi vill

På gång i ViSK