ViSKlogga

Vänstern i Svenska kyrkan i kyrkovalet

Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan.

Frågor och svar om ViSK

När är nästa kyrkoval?
Nästa kyrkoval är 2025 - ViSK ställer självklart upp även då!

Finns ni i sociala medier?
Ja, varje stiftsgrupp har en facebook-sida. Det finns även en nationell fb-sida som heter ”Vi är ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan”.

Är VISK en del av Vänsterpartiet?
Nej, vi är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vi samlar alla vänsterkristna som vill vara med och dra kyrkan mer åt vänster.

Var finns ViSK i Sverige?
Vi har vårt juridiska säte i Norrköping, men medlemmarna är spridda över hela landet. Läs mer om våra stiftsföreträdare här.

Jag bor på Gotland – kan jag rösta på er i kyrkovalet?
Vi har ännu inga registrerade kandidater i Visby stift (hela Gotland). Men just nu rekryterar vi medlemmar där och du är varmt välkommen in i det arbetet!

Hur når jag er?
Det går bra att maila oss på visknationellt@gmail.com eller kontakta någon av våra stiftsföreträdare. Det går också bra att skicka ett meddelande till någon av våra facebook-sidor.

Vad kostar det att vara med i ViSK?
Vår medlemsavgift är 100 kr/år och betalas in till bg-nr 674-1946 eller swishas till 1230196741.

Kan jag vara med i er valkampanj?
Gärna! Vi behöver hjälp med allt från att dela våra sidor på facebook till att affischera. Vi kommer också att hålla digitala valskolor under hela våren och sommaren fram till kyrkovalet. Ta kontakt med din stiftsföreträdare eller styrelsen så berättar vi mer.

På vilket sätt kan jag stödja ViSK ekonomiskt?
Vi har en valfond. Sätt in pengar på vårt bg-nr 674-1946 eller swisha till 1230196741
Märk inbetalningen med ”valfond”. Tack för ditt stöd!

Vilken är er värdegrund?
ViSK har en kristen värdegrund där evangeliet är centralt. Vi vill verka för en kyrka som upprättar människor och ger dem en plats i samhället oavsett ålder, kön, sexuell läggning, klass eller ursprung. Vi vill också arbeta för en feministisk kyrka som står upp för alla kvinnors rättigheter. Läs mer om vår värdegund här.

Vilka är era viktigaste punkter i valet?
Vår första punkt i valprogrammet är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka, fri från främlingsfientlighet. Vi vill också att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället. Det är viktigt att Svenska kyrkan blir en tydligare röst i samhällsdebatten och tar strid för mättiskor i utsatthet.

ViSK vill även att Svenska kyrkan verkar för en stärkt asylrätt och är pådrivande för en generös flyktingpolitik. ViSK vill driva på Svenska kyrkans miljö- och klimatarbete och att alla stift ska utforma en klimatstrategi i enlighet med det biskopsbrev om klimatet som författades år 2014 (nu reviderat). Det utgår från att klimatförändringen sannolikt är den största gemensamma utmaning som mänskligheten någonsin stått inför. Ska vi få en jämlik och solidarisk värld, måste vi ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Vilka är era huvudmotståndare?
Vi ser inte nomineringsgrupper som ”motståndare” men kommer att bekämpa varje form av främlingsfientlighet och vi kommer att definiera och avslöja alla sådana tendenser, oavsett var de kommer ifrån.

Vilka kan ni tänka er att samarbeta med?
Vi stöder de nomineringsgrupper som står nära vår värdegrund. Men varje förslag och motion som lyfts från andra nomineringsgrupper kommer vi att granska och stödja om de stämmer överens med våra egna tankar och värderingar. Vi lägger också egna motioner till de olika beslutsfattande nivåerna i Svenska kyrkan.

Hur ser ni på präster som inte vill viga samkönade par?
Det är enligt svensk lag olagligt att diskriminera homosexuella. Därför ska alla präster viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.

Vilka bibelord stöder ni er på?
Det är många! Hela evangeliet förespråkar jämlikhet mellan alla människor och uppmanar oss att bekämpa orättvisa skillnader i samhället – det vi kallar klassklyftor.
Men för att nämna några bibelord:

Texten om ”Rätt fasta” hittar vi i Jesaja 58:6-7
”Nej detta är den fata jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken, så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!”

Bergspredikan som vi hittar i Matt 5–7, är ett annat exempel på hur Jesus vill att vi ska leva våra liv och därifrån hämtar vi inspiration. Det är där vi uppmanas att vara ett ljus och ett salt i världen. Så vill ViSK verka profetiskt diakonalt och peka på samhällets orättvisor.

Det finns också flera psalmer i Psalmboken som uppmanar oss till kamp mot orättvisor, t.ex Psalm 398 där vi sjunger:
”Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delad med alla.
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, tid då murar skall fall.”
(J.Jonsson/P.Harling)
 

Kyrkovalet

Hur gammal måste jag vara för att få rösta?
Du ska vara döpt och medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen.

Vad gör jag om det inte finns någon valsedel för ViSK i vallokalen?
Du tar en blank valsedel till kyrkomötet och skriver ”Vänstern i Svenska kyrkan” på den. Du kan också fråga någon av valförrättarna efter ViSK:s valsedlar. De vet vilka nomineringsgrupper som ställer upp inom valkretsen. Det går också bra att skicka en fråga till vår mail visknationellt@gmail.com.

Kan jag gå med i Svenska kyrkan för att få rösta?
Ja, alla som är registrerade som medlemmar och finns upptagna i röstlängden senast runt den 15 augusti (exakt datum kommer senare) kommer att få ett röstkort. Du ska vara döpt för att få bli medlem. Ta kontakt med din pastorsexpedition för mer information.
 
Var kan jag läsa mer om kyrkovalet?
Det finns information på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Hur får jag reda på valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har respektive stift. Visk kommer att redovisa resultaten löpande på den nationella facebooksidan som heter ”Vi är ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan”. Vi kommer även att uppdatera hemsidan.

Svenska kyrkans organisation
Lag om Svenska kyrkan definierar att Svenska kyrkan även i fortsättningen ska vara evangelisk-luthersk, demokratiskt uppbyggd och bedriva en rikstäckande verksamhet.
Kyrkomötet är den högsta beslutande nivån med 251 ledamöter, valda i kyrkovalet av Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar. Läs mer om kyrkomötet på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse bland sina ledamöter. Den regionala nivån kallas stiftsfullmäktige. Det finns ett stiftsfullmäktige i varje stift. Ledamöterna väljs i kyrkovalet av Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse bland sina ledamöter. Den lokala nivån kallas kyrkofullmäktige och kan bestå en församling eller flera församlingar som samverkar i ett pastorat.
Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som bereder kyrkofullmäktiges ärende och har delegation på vissa beslut. Även kyrkofullmäktige väljs i kyrkovalet av Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar.
 
Det finns ytterligare en nivå som kallas församlingsråd. Dessa väljs inte på valdagen, utan i senare val som administreras av församlingen. Där finns inga krav på att ledamöterna ska tillhöra en nomineringsgrupp utan endast tillhöra församlingen och vara aktiv där.