ViSKlogga

Välkommen!


Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan. Vi hämtar inspiration från befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

Senaste nyheterna

Debattartikel i Kyrkans Tidning av Per Håkansson och Monica Lindmark
ViSK:s miljögrupp den 27 april 2021

Utdrag ur debattartikeln:
Vi vill härmed öppna upp för ett samtal med andra nomineringsgrupper med syfte att leda till en revidering av kyrkoordningen och en radikal förändring av Svenska kyrkans skogsvård.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) menar att en kyrka som vill värna om livet i skapelsen bör avsätta minst 20% av sitt innehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden och i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation.

Här kan du läsa hela debattartikeln
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/upprop-ett-hallbart-skogsbruk?key=MTQ3MjA5XzE2MTk1MjA5MTM%3D

Läs hela inlägget »
2021-05-02
Inför kyrkovalet: Välj livet!
2021-03-31
Rapport från miljöutskottet i ViSK
2021-03-15
Valskola med 70 deltagare!
2021-02-02
Vallistorna satta i Stockholms stift


”I dessa tider” är ett uttryck som vi ofta hör just nu. Det syftar förstås på den pandemi som råder och som oroar många, inte minst de som själva, eller har anhöriga, som hör till någon riskgrupp.

Som kristen och medmänniska är vårt uppdrag att förmedla hopp till världen. Men hur är det möjligt om vi själva är rädda?

Det sägs att uttrycket ”var inte rädd” förekommer mer än 400 gånger i Bibeln. Hoppet gäller även oss som lever ”i dessa tider”.

Han som är Tröstens Gud, ”Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.” (2 Kor 1:4).Ta hand om varandra!

Mona Olsson, ordförande för ViSK
 

Bli medlem!

Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK. Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 

Här blir du medlem.

Vad tycker ViSK?
ViSK jobbar för en inkluderande kyrka som står på utsattas sida. Här kan du läsa mer om vad vi vill.

På gång i ViSK