ViSKlogga

Välkommen!


Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan. Vi hämtar inspiration från befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

Senaste nyheterna

Med uppdrag från styrelsen samlades ett gäng med olika kompetenser med miljöengagemang via zoom med start i december ifjol. Viskare som även har engagemang i olika miljöorganisationer och erfarenhet av miljöcertifikat diplomering inom kyrkan, samt representant från kyrkomötet med
intresseområde inom miljön.

Vi kom snabbt överens att skogsfrågan behövde fokuseras, och började samtala samt söka resurs hur det ser ut i nuläget, samt hur kyrkans skogsbruk kunde förändras. Vi såg där att prästlönetillgångarna handlade om skog och markresurser och andra investeringar som tillförs till kyrkan, och att det rör sig om ca 3% av intäkterna, om man slår ut totalen över Sveriges olika stift– resterande 97% av intäkterna till kyrkan kommer främst från medlemsavgifterna.

I de stift där vi analyserade hur skogsbruket sköttes mera i detalj, såg vi att Svenska Kyrkan i snitt bara ägde ca 5% naturreservat. Vi skulle se att 20% avsattes till kyrkoreservat och stå under Svenska Kyrkans ständiga ägo och förvaltning till förfogande för retreat och friluftsliv runt om i Sverige.
Detta kunde locka svenska kyrkans medlemmar att bli kvar. Kyrkans största inkomstkälla.

I dagsläget sälj ofta så kallad problemskog där konflikter uppstår exempelvis med rennäringen. Vi vill i stället att Kyrkans ska prioritera att äga sådan skog på de platser där behovet finns, för det fortsatta försoningsarbetet med ursprungsbefolkningen. Det skulle kunna ge en verklig upprättelse.

I de skogsområden 80% som vi i dagsläget inte föreslår för kyrkoreservat, vill vi se hyggesfritt skogsbruk, blandskog, ett stop att plantera in främmande trädslag som tyvärr är fortsatt giltiga i och med den nya FSC certifieringen.

Vi hoppas att Svenska kyrkan ska agera som en föregångare i skogsbruket och värna om skapelsen på ett ansvarsfullt och värdigt sätt. Förhoppningar finns att detta kunde leda till samma ansvar när det gäller statens skogsnäringar.
20% kyrkoreservat eller naturreservat av skogen är en rimlig början på en hållbar framtid.

Vi känner stort stöd i denna fråga från andra miljöorganisationers bedömningar, nu hoppas vi att detta kan realiseras. Det handlar inte bara om skogsbruk. Hela den biologiska mångfalden påverkas i skövlingarna i allt från förgiftade urlakningar under skogsmaskinerna som leder till föroreningar i grundvattennivåer till förstörelse både av utrotningshotade arter och växter.
Djurlivet måste värnas och beskyddas, alla djur exempelvis älgar och renar måste kunna tillgodogöra sig sin föda.

Vanliga växter och insekter behöver också skydd då de ingår i den biologi som behövs i naturen. Skogen bör få ha en aktiv del i en orörd natur att agera som lungor för att fånga upp koldioxid.

Vi anser att våra förslag till ett förändrat skogsbruk är en rimlig början som Svenska kyrkan har intresse i att efterleva. Vi vet att kyrkan vill värna om miljön och hoppas att våra förslag leder till att Svenska kyrkan kan stå som föregångare i frågan och som inspiration för andra näringar att efterlikna.

Om än skogen skulle borda stå helt orörd så är vår samlade bedömning att förslaget är en realistisk start på ett annat sätt att se på skogsbruket.
Arbetet fortgår för oss i miljö utskottet med motionsskrivningar, samt inom andra miljöområden där vi kan påverka Svenska kyrkan.

Vid skrivbordet / Monica Lindmark

Läs hela inlägget »
2021-03-15
Valskola med 70 deltagare!
2021-02-02
Vallistorna satta i Stockholms stift
2021-01-18
Välkommen på årsmöte!
2021-01-06
Styrelsens första möte 2021

Ställ upp i kyrkovalet!

Den 19 september 2021 är det val till Svenska kyrkan. Vill du ställa upp på en lista för ViSK?

Du behöver:

  • tillhöra Svenska kyrkan
  • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan
  • fylla 18 år senast på valdagen
  • vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.
Du kan också läsa på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
 


”I dessa tider” är ett uttryck som vi ofta hör just nu. Det syftar förstås på den pandemi som råder och som oroar många, inte minst de som själva, eller har anhöriga, som hör till någon riskgrupp.

Som kristen och medmänniska är vårt uppdrag att förmedla hopp till världen. Men hur är det möjligt om vi själva är rädda?

Det sägs att uttrycket ”var inte rädd” förekommer mer än 400 gånger i Bibeln. Hoppet gäller även oss som lever ”i dessa tider”.

Han som är Tröstens Gud, ”Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.” (2 Kor 1:4).Ta hand om varandra!

Mona Olsson, ordförande för ViSK
 

Bli medlem!

Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK. Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 

Här blir du medlem.

Vad tycker ViSK?
ViSK jobbar för en inkluderande kyrka som står på utsattas sida. Här kan du läsa mer om vad vi vill.

På gång i ViSK