ViSKlogga

Välkommen!


Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig nomineringsgrupp som ställer upp i val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet inom Svenska kyrkan. Vi hämtar inspiration från befrielseteologin som aldrig varit så aktuell som nu!

Senaste nyheterna

Insändare Allehanda.se

ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan vill samla alla medlemmar i Svenska kyrkan med hjärtat till vänster. Vi är en partipolitiskt obunden organisation som under de kommande fyra åren i lokala församlingar, stiftsfullmäktigen och kyrkomötet framför allt vill driva frågor kopplade till diakoni, miljö och fredsarbete. Diakoni (kyrkans sociala arbete): Med rötterna i befrielseteologin (en kristen politisk/teologisk inriktning som uppkom på 60-talet i länder med stora sociala och politiska orättvisor), står vi alltid på de fattiggjordas sida (de som gjorts fattiga). Därför är det diakonala arbetet i Svenska kyrkan mycket viktigt för oss.

Läs hela insändaren här.

Läs hela inlägget »
2021-06-12
Förslag för en ny toppkonferens 2025 i ESK-anda för en hållbar och rättvis fred
2021-06-10
Kyrkoordningen måste ändras för att rädda skogen
2021-06-02
Vänstern i Svenska kyrkan: Kyrkans diakonala arbete ska vara i fokus
2021-06-02
Upprop för ett hållbart skogsbruk
2021-05-20
Kandidat till Sametinget och Härnösands stift som brinner för skogsfrågor
2021-05-19
En kyrka i tiden kan vara både vara demokratisk och politisk – även utan partier
2021-05-14
Svenska kyrkan ska inte vara tyst i samhällsfrågor

Bli medlem!

Du som delar våra värderingar är välkommen att bli medlem i ViSK. Medlemsskapet kostar 100 kr/år. 

Här blir du medlem.

Engagera dig i kyrkovalrörelsen!
Alla har något att bidra med. I den här enkäten kan du fylla i vad just du vill göra: skriva insändare, ringa runt, jobba med sociala medier eller något helt annat.
Klicka här för att komma till enkäten

Vad tycker ViSK?
ViSK jobbar för en inkluderande kyrka som står på utsattas sida.
Här kan du läsa mer om vad vi vill

På gång i ViSK