ViSKlogga

Insändare Allehanda.se

ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan vill samla alla medlemmar i Svenska kyrkan med hjärtat till vänster. Vi är en partipolitiskt obunden organisation som under de kommande fyra åren i lokala församlingar, stiftsfullmäktigen och kyrkomötet framför allt vill driva frågor kopplade till diakoni, miljö och fredsarbete. Diakoni (kyrkans sociala arbete): Med rötterna i befrielseteologin (en kristen politisk/teologisk inriktning som uppkom på 60-talet i länder med stora sociala och politiska orättvisor), står vi alltid på de fattiggjordas sida (de som gjorts fattiga). Därför är det diakonala arbetet i Svenska kyrkan mycket viktigt för oss.

Läs hela insändaren här.

Läs hela inlägget »
2021-06-12
Förslag för en ny toppkonferens 2025 i ESK-anda för en hållbar och rättvis fred
2021-06-10
Kyrkoordningen måste ändras för att rädda skogen
2021-06-02
Vänstern i Svenska kyrkan: Kyrkans diakonala arbete ska vara i fokus
2021-06-02
Upprop för ett hållbart skogsbruk
2021-05-20
Kandidat till Sametinget och Härnösands stift som brinner för skogsfrågor
2021-05-19
En kyrka i tiden kan vara både vara demokratisk och politisk – även utan partier
2021-05-14
Svenska kyrkan ska inte vara tyst i samhällsfrågor
2021-05-02
Upprop för en radikal förändring av Svenska kyrkans skogsvård
2021-05-02
Inför kyrkovalet: Välj livet!

Nyhetsarkiv