ViSKlogga

2022 > 12

Linda Sjöö, ledamot för ViSK i Kyrkomötet, höll flera anföranden under Kyrkomötet.

Motion 23 (SD) föreslår enkätundersökning om gudsbild, teologi och bibelkunskaper bland anställda i Svenska kyrkan
”Jag är väldigt trött på att det så ofta från detta håll kommer antydningar om att
vi som jobbar i Svenska kyrkan är fullständigt inkompetenta. Motionen menar att vi sätter den ursprungliga läran i gungning och att vi riskerar leda bort människor från tron och in i föreställningar som bygger på olika avgudar. Det är ju verkligen svidande kritik. Jag har jobbat i Svenska kyrkan i 24 år. Jag har aldrig stött på den massiva inkompetens som Sverigedemokraterna så ofta refererar till i sina motioner. Istället upplever jag överlag att Svenska kyrkans personal gör ett väldigt gott arbete och är väl genomtänkta i både sina yrkesutövningar och sina kristna trosreflektioner. Det hade varit trevligt att nån gång höra credit för detta istället från Sverigedemokraterna.”

Motion 83 (S, ViSK, ÖKA, C) Obehörigförklaring av präster som diskriminerar
”Vi ska inte som kyrka göra skillnad på människor och neka människor Guds välsignelse över sin kärlek. Det handlar om människosyn, gudssyn och pastoral omsorg. Människor måste få plats i kyrkan, i sin församling, och bli inkluderade. Hur ska jag kunna känna att församlingen jag bor i är min om jag skulle bo i en församling där man måste låna in präster nån annanstans ifrån för att viga mig? För att föremålet för min kärlek inte kan accepteras av mina församlingspräster?

Ta nån sekund och sätt dig in i den situationen, om det skulle vara du. Känn efter. Är det den kyrka vi vill ha? Att din kärlek skulle vara så svår för kyrkan att möta att det inte finns någon präst i din församling som kan förmå sig att viga dig. Kommer du att kunna omfamna denna församling och ärligt, får detta dig att känna dig omfamnad av kyrkan?

Motionen säger på intet sätt att präster inte får tycka och tänka som de vill, den säger att man som präst inte i sin yrkesutövning ska göra skillnad på människor och hindra deras relation med kyrkan och Gud. Det är väl den vision vi alla har.”

Motion 21 (SD) Information på skolor om konfirmation och tro
”SD vill att vi på skolor ska göra reklam om tro och konfirmation. Det är inte kyrkan som bestämmer om skolans arena. Det arbete som görs på skolor idag är noga förankrat med rektorer och väl avstämt så att det inte strider mot läroplanen. Detta arbete får vi göra OM vi åtnjuter skolans förtroende. Inte genom att pressa eller mygla oss in. Om vi skulle bete oss gentemot skolor såsom motionen föreslår så är risken stor att det förtroende vi byggt upp under lång tid fort skulle raseras. Vårt arbete måste bedrivas med respekt och omsorg om våra medmänniskor och samarbetspartners. Precis detta pekar också De ungas årsmöte på.”

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv