ViSKlogga

2022 > 04

Att Svenska kyrkan är en arbetsgivare som lever upp till sina värderingar och värnar om medarbetarna är en viktig för ViSK. När nu vaktmästare, park- och trädgårdsarbetare har tvingats till strejk för att försvara sina villkor och omställningsmöjligheter uppmanar ViSK Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, att ta sitt ansvar för att komma till en lösning med Kommunal.

De ekonomiska utmaningar som Svenska kyrkan kommer att möta i framtiden ska inte betalas av arbetares försämrade villkor utan måste lösas genom ett helhetsperspektiv och samarbeten mellan församlingar och styrande organ på olika nivåer.

Skaos agerande är skadligt för Svenska kyrkans förtroende som arbetsgivare, kyrka och medlemsorganisation. ViSK arbetar för att Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som tar ansvar för sina medarbetare både i vardagen och när de är i behov av omställning.

Britt Björneke, ViSK-företrädare Stockholms stift, ledamot i stiftsstyrelsen och kyrkorådet Huddinge
Lars Bruno Andersson, Stiftsföreträdare för ViSK i Uppsala stift, kyrkorådsledamot i Bollnäs pastorat och kommunalare
Stefan Alström, Linköpings stift
Ellen Skånberg, ordförande ViSK

Läs hela inlägget »

Kyrkans Tidning ringde upp ordförande Ellen Skånberg för en kort intervju.

Vill att kyrkan tar ställning
Nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) har tidigare motionerat i kyrkomötet för att Svenska kyrkan ska ta ställning mot Nato, en fråga som man även lyfte i förra årets kyrkovalskampanj.
 –  Visk tycker inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, utan det är viktigt att arbeta för fred och rättvisa. Om Sverige går med så ändras vår värdegrund. I stället för att arbeta för en utveckling som gynnar alla, så skulle Nato styra oss, säger Ellen Skånberg, som är ordförande i Visk.

Men är detta en fråga för Svenska kyrkan?
 – Ja, Svenska kyrkan är ju en stark röst i samhället, det är Sveriges största medlemsorganisation, och man har ett stort fredsarbete, ekumeniskt och internationellt. Är man en del av samhället så har man rätt att göra sin röst hörd, och Svenska kyrkan har mycket att bidra med i frågan.

Hela intervjun finns här (bakom betalvägg).

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv