ViSKlogga

2020 > 09

På årsmötet valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Mona Olsson, Norrköping (ordf)
Monica Lindmark, Rosvik
Mats Högelius, Malmö
Sven Hellbom, Lödöse
Britt Björneke, Huddinge
Anders Lind, Kinda
Ewa Solborg, Örebro

Ersättare:
Ellen Skånberg, Haninge
Klaus Pedersen, Asperö
Birgit Söderström, Jönköping
Carita Stenbacka Tenezakis, Hägersten

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv