ViSKlogga

Valskola med 70 deltagare!

Vilka teologiska argument finns för att rösta på ViSK i kyrkovalet? Massor, visade det sig under valskolan som hölls igår (söndag) med 70 engagerade ViSKare som är redo för kyrkovalkampanj!

Var Jesus socialist? Hur inspirerad var Marx av bibeln när han skrev sina verk? I reflektioner och diskussioner fann vi många teologiska argument för att dra kyrkan åt vänster- där den bör ha sin kärnverksamhet.

Ordförande Mona Olsson talade utifrån profeten Jesaja om att dela brödet med den fattige och änkorna. Det är också vårt uppdrag i ViSK att stå på de utsattas sida. Därför vill vi satsa på diakoni.

Andra argument handlade om skapelsen och att alla döpta har ett ansvar att handla så att alla ryms i Guds rike, även växterna och djuren. För så älskade Gud världen, inte bara människorna, och därför måste vi visa respekt och omsorg för allt liv.

Ekonomiska vinstintressen sliter sönder samhället. Röster som står upp för att stå upp för en annan världsordning behövs för att människor ska kunna leva och arbeta under värdiga förhållanden. Kristendom och socialism möts i Jesus budskap om att älska sin nästa. Därför måste även ekonomiska strukturer och beslut formas av kärleken till alla människor istället för vinstmaximering. ViSK vill att Svenska kyrkan ska vara trovärdig i handling utifrån Jesus budskap.

I första Korintierbrevet står det om mänskligheten som en enda kropp med olika delar. Vi har olika uppgifter och alla är viktiga. Alla behövs på olika sätt för att skapa politik för ett levande samhälle.

Även personliga berättelser lyftes om hur kyrkan funnits där under tider av sorg och personliga tragedier. Det är en viktig roll som kyrkan har och ViSK vill att Svenska kyrkan ska kunna vara där för alla som söker henne: från olika bakgrunder, åldrar, sexuell identitet och uttryck eller tro.

Vi har ett uppdrag från Gud att arbeta för Gudsriket på jorden med Jesus som förebild. Ett förslag var att låta psalm 398 ”Vi reser ett tecken” av Jonas Jonsson med musik av Per Harling bli ViSK:s kampsång i kyrkovalrörelsen och framåt.

Vi reser ett tecken, rättvisans tecken,
måltid delad med alla.
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas,
tid då murar skall falla.
 
/Ellen Skånberg, ersättare i styrelsen för ViSK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter