ViSKlogga

2021 > 12

Recention av Eva Zetterberg

Lilla Fredsboken, 142 sidor
Av KG Hammar, Lotta Fång, Fredrika Gårdfeldt och Benjamin Ulbricht

Lagom till första advent släpps Lilla Fredsboken. Den är skriven utifrån ett kristet perspektiv, KG Hammar, Lotta Fång, Fredrika Gårdfeldt och Benjamin Ulbricht, är alla verksamma som präster i Svenska kyrkan.

”Den här lilla fredsboken är skriven i frustration efter ett långt liv i kyrkan. Det handlar om en personlig besvikelse över att inte ha gjort ett skarpare vägval när jag hade möjligheten, men främst om att ”fred” är något tämligen marginellt i kyrkan på lokal nivå där jag befinner mig.”  Så inleder KG Hammar, ärkebiskop och det är lätt instämma i frustrationen om vi dessutom ser till hur kyrkor världen över och i alla tider uppmanat till strid och bidragit till konflikt och förtryck. Där finns korstågen, Trettioåriga kriget, häxprocesser, apartheid och rasism. Förhoppningarna om att slutet för det kalla kriget skulle följas av ökad demokrati och fred i världen har inte infriats. Vi var många som trodde att kärnvapenhotet skulle minska och att fredspris i ex Myanmar, Colombia och Etiopien skulle bidra till varaktig fred. Nu ser vi istället att de militära kostnader ökar världen över, såväl som i Sverige.

Det är lätt att bli pessimistisk, därför är det viktigt att som författarna gå till grunden i Bibeln och det kristna budskapet ”Din vilja är vår fred” och fred i vår tid är mer angeläget än någonsin. Jag vill påminna om föregångare som Elisabet Gerle som på 80-talet var med och organiserade den stora Fredsresan. I boken ”Allt är omöjligt och vi ger oss inte” visar hon på några initiativ som gav resultat.

Ett kapitel här heter Frön för fred och där ges tips om organisationer som på olika sätt konkret arbetar för fredsfrågor. Hållbarhetsaspekten och relationen till Skapelsen finns med men med tanke på att klimatfrågan tränger in i allas vardag borde mer utrymme ha getts åt att visa hur hållbarhet och fred hör ihop. Pilgrimsvandringar och fredsgudstjänster är exempel på vad de enskilda församlingarna kan bidra med., men där behövs mer tips och gemensamt arbete mellan församlingarna.

Utåtriktat fredsarbete måste börja inifrån. Redan i dagboken Vägmärken från 1961 skriver Dag Hammarskjöld att vårt arbete för fred måste börja i var och ens privata värld. Benjamin Ulbricht med flera har med skapandet av Gotlands Fredscenter just inlett ett sådant arbete – en kombination av andlighet, religionsöverbryggande samtal och aktivism.

Lotta Fång och Fredrika Gårdfeldt bidrar med personliga reflektioner om både det personliga fredsarbetet och vad som kan göras inom kyrkorna, exempelvis Katarinauppropet, mot vapenexporten.

Drömmen och visionen ”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig” från profeten Mika i Gamla Testamentet är mer aktuell än någonsin. Lilla Fredsboken kan bli ett bra verktyg i det arbetet!

Eva Zetterberg
Aktiv i Maria Magdalena församling i Stockholm
och Garde församling, Gotland

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv