ViSKlogga

Kristendomens budskap har politiska dimensioner

Debattartikel i Mariestads-Tidningen

I år kan ViSK för första gången ställa upp med listor i Skara stift och vi vill därför komma med vårt eget bidrag till diskussionerna som pågått här de senaste veckorna.

Eftersom Svenska kyrkan är en stor aktör i det svenska samhället så ser vi det som en självklarhet att kyrkan då och då tar ställning i större politiska frågor som rör svenska kyrkans medlemmar och landet vi lever i. Att sådana ståndpunkter bör grunda sig i den kristna tron och de kristna värderingarna är en självklarhet. Detta betyder inte att kyrkan blivit partipolitisk, utan är bara en naturlig följd av att kristendomens budskap har politiska dimensioner. Sedan finns det såklart utrymme att diskutera exakt inom vilka frågor och på vilket sätt dessa uttalanden bör ske.

Att kyrkan förändras över tid är positivt, vi är inte samma samhälle och vi lever inte i samma kontext nu som vi gjorde 1930 eller på 300-talet. Kyrkan är traditionsbunden men man ska då också vara medveten om att traditioner förändras över tid. Även om traditioner betyder mycket för många så är det viktigt att förstå att förändring inte är farligt. Så länge man grundar beslut och vägen man går framåt på de värderingar som vi en gång fått till oss från Jesus själv så är förändring något positivt.

Kyrkan ska vara partipolitiskt obunden. Vi i ViSK är en nomineringsgrupp som drar åt vänster även om vi inte är bundet till ett parti. I ett kyrkoval så är det viktigaste att se till vad nomineringsgruppen man väljer har för ideologi - kan jag stå för den? Vilken person kan representera mig i Svenska kyrkan?

Det är viktigt att se till de värderingar de man röstar fram har och välja utifrån de som står en närmast. Kanske visar det sig att man i kyrkovalet inte röstar exakt som i riksdagsvalet, detta är inte konstigt då det handlar om två helt olika sorters val. Kyrkan och politiska partier har inte alltid samma intressen eftersom kyrkan och staten har olika syfte och funktion.

Att kyrkan är öppen för alla är mycket viktigt! Ett av Jesus utmärkande drag var just hans villighet att umgås med alla typer av personer, även de som vissa ansåg som olämpligt umgänge. Självklart måste det också finnas utrymme för olika uppfattning i många frågor och det är viktigt att det finns en öppenhet inför diskussion. Samtidigt kan kyrkan inte vara en fredad zon där man aldrig behöver bli ifrågasatt. Bibeln är oundvikligt politisk, och därför måste även det man pratar om i kyrkan få vara det. Du är alltså välkommen oavsett partitillhörighet, men kan kanske inte alltid räkna med att dina åsikter får stå outmanade.

Vi vill arbeta för en större närdemokrati inom Svenska kyrkan. Det är viktigt att förstå att en kyrka i Lund inte nödvändigtvis kan jobba på samma sätt som en kyrka i Lugnås, de befinner sig i olika sammanhang och vi ser det som viktigt att varje församling får arbeta på det sätt som passar dem. Vi ser också kyrkans miljöarbete och förvaltning av skogen som en fråga med stor vikt. Klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor och vi vill att Svenska kyrkan ska ta en ledande roll i förvaltandet av skapelsen.

Vi hoppas att ni vill att vi i ViSK ska få ta större plats i kyrkomötet detta år och fortsätta jobba för en öppen inkluderande kyrka som utvecklas med sin tid och arbetar för solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Lisa Wallenstein Lyrestad
Kristofer Vaske Ullervad

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter