ViSKlogga

2019 > 09

Mötet lockade ett 25-tal medlemmar samt ett tiotal intresserade deltagare från närområdet. Platsen var Kirsebergs församlingshem i Malmö där Per Håkansson tjänstgjort under många år. Per är ViSK:s gruppledare i Malmö kyrkofullmäktige.

Fredag
Deltagarna samlades redan under fredagseftermiddagen. Efter kvällsmaten var det dags att avnjuta kulturinslaget ”Påtår hos Moa Martinsson”. En trio bestående av Åsa Bällsten, Isabell Dahlberg och Mats Källblad framförde egna visor som bygger på Moa Martinssons liv och gärning. Inspirationen till dessa hittade de i Moa Martinssons eget torp Johannesdal i Ösmo där de spelade in sin skiva.

Kvällen avslutades med mässan ”Kärlekens väg, i en tid av ohållbar utveckling”. Mässan är skriven av Per Håkansson.

Lördag
Det var tänkt att dagen skulle inledas med en föreläsning av Tapio Salonen från Malmö Universitet, men tyvärr blev han sjuk och kunde inte vara med. Istället lyckades arrangörerna att med mycket kort varsel engagera Carina Nilsson, Kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.

Men först föreläste KG Hammar över ämnet ”En trovärdig kyrka” som också var tema för Höstmötet. Hans sociala patos var inte att ta fel på när han talade om ”de fattiggjorda” (till skillnad från ”fattiga”). Han sa också att ”sanningen blir inte mindre utan 'mer' om dess uttryck klarar övergångar mellan kulturvärldar och världsbilder, kunskapsutveckling och paradigmskiften."

Därefter fick vi höra Carina Nilsson som gav oss sin bild av Malmö, en stad som hon tryggt cyklar igenom när som helst under dygnet. Hon var lite trött på den bild av Malmö som mediamogulerna i Stockholm försöker att sätta. Hon förnekade dock inte att kriminella individer i olika uppgörelser i den undre världen skrämt upp många Malmöbor.

Sedan följde ett samtal mellan KG Hammar och Carina Nilsson där de resonerade runt deras respektive organisationer och vad de kan göra tillsammans för att skapa ett Malmö för alla.

Söndag
Under förmiddagen fick vi en uppdatering av Agenda 2030. Elisabeth Axelson, konsult i hållbarhetsfrågor, gav oss en bakgrund och en nulägesanalys. Hon betonade att hållbarhetsmålen inte bara är FN:s mål utan de är allas våra mål och vårt ansvar att arbeta för att uppfylla dessa. Under hösten har Svenska kyrkan gett ut en reviderad upplaga av ”Ett biskopsbrev om klimatet” som alla borde läsa.

Sofia Tunebro är arbetsledande präst i Malmö S:t Pauli kyrka Hon berättade gripande om sin sons engagemang för "Fridays for Future" och varför hon själv står i ur och skur utanför Malmö stadshus varje fredag.
 
Efter lunch hade vi en stund av gemensam reflektion över dagarna tillsammans. Vi pratade bland annat om rekryteringsplanen som flera stiftsgrupper nu börjat studera. Innan årsskiftet kommer styrelsen att presentera en handlingsplan.
 
Vårt varma tack till kocken Peter Arvebro som försåg oss med god och näringsrik mat, assisterad av sin kära sambo Linda Sjöö. Utan er hade vi inte överlevt!
Till sist vill jag framföra styrelsens varma tack till arrangörsgruppen från ViSK Malmö. Det är ingen lätt uppgift att ordna med ett sådant gediget program. Att ordna boende åt alla är ett kapitel för sig, men ingen behövde i alla fall sova under bar himmel. Tack Mats!

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv