ViSKlogga

2024

Om snart ett år går vi till val! För att gå förberedda att åter åstadkomma ett bra valresultat har styrelsen tagit några beslut. Vi har tillsatt en valgrupp som ska samordna och leda valet. Där är vi glada att Daniel Sestracic ställer upp som valledare även denna gång. Valplattformen kommer denna gång att fastställas på årsmötet. I augusti kommer valgruppen och styrelsen träffas för att sätta upp strategier för valet. Till detta arbete tar vi gärna emot inspel och dessa skickas med fördel till visknationellt@gmail.com

Läs hela inlägget »

Efter att Marjut Ervasti valt att lämna uppdraget i kyrkostyrelsen har nu Mona Olsson valts till ny ledamot för ViSK. Mona har bland annat erfarenhet av att vara ordförande i ViSK och är sedan tidigare gruppledare för kyrkomötesgruppen. Linda Sjöö fortsätter som ersättare i kyrkostyrelsen och Marja Hillerström har blivit vald till ledamot i SKUT-rådet. Vi vill rikta ett stort tack till Marjut för mycket goda insatser i detta uppdrag och önskar Mona, Linda och Marja all lycka i sina uppdrag framöver!

Läs hela inlägget »

Styrelsen i ViSK och stiftsamordnarna möts! Vi ses digitalt i ca 90 minuter för att informera varandra om aktuella frågor och läget i ViSK.
Några punkter som kommer upp:
- Information från styrelsen
- Genomgång om läget i stiften (stiftsamordnarna får några minuter per stift att berätta vad som är på gång)
- Val 2025
Om du som stiftsamordnare inte kan delta är det önskvärt om någon annan har möjlighet istället. Inbjudan har gått till de vi har information om är stiftssamordnare, har detta ändrats är vi tacksamma om ni hör av er så vi vet.
Varmt välkomna!
Styrelsen för ViSK

Läs hela inlägget »

Till valet 2025 har styrelsen beslutat att utse en valgrupp som ska samordna och operativt leda valrörelsen för ViSK. Valberedningen har fått i uppdrag att bereda valet och behöver tips på personer med kunskaper som kan vara bra för denna uppgift.
Är du själv intresserad eller har förslag på personer som kan vara lämpliga kan du nominera dessa till valberedningen genom att maila soderstrombirgit33@gmail.com. Sista dag att nominera är den 17 maj. Den nominerade behöver inte sitta i styrelsen.

Läs hela inlägget »

Årsmötet valde en ny styrelse, som nu har formerat sig i ett konstituerande möte. Ett viktigt verksamhetsår står för dörren, där ytterligare valframgångar 2025 står som ett självklart mål. Vi behöver formulera visioner för kommande mandatperiod som både medlemmar och sympatisörer kan och vill arbeta för gemensamt inför valet.

Vi behöver också organisera oss på ett sätt som gör att vi kan nå ut med våra budskap på ett sammanhållet sätt samtidigt som de lokala förutsättningarna kan styra vad som görs lokalt. Här är mycket gjort, men ytterligare arbete behövs för att få organisationen att sitta inför valet. Vi behöver bli fler som jobbar inför valkampanjen och fler som vill kandidera till alla nivåer.

Styrelsen jobbar för fullt på att få en överblick med alla inlogg, dokument och kommunikationsvägar som behöver vara ordnade men lovar att snart vara i fas. Så länge kan ni nå oss genom ordförande. Hör jättegärna av er med idéer och synpunkter så gör vi det här så bra som möjligt tillsammans!

Styrelsen genom
Mats Berglund, ordförande

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv