ViSKlogga

2024 > 04

Till valet 2025 har styrelsen beslutat att utse en valgrupp som ska samordna och operativt leda valrörelsen för ViSK. Valberedningen har fått i uppdrag att bereda valet och behöver tips på personer med kunskaper som kan vara bra för denna uppgift.
Är du själv intresserad eller har förslag på personer som kan vara lämpliga kan du nominera dessa till valberedningen genom att maila soderstrombirgit33@gmail.com. Sista dag att nominera är den 17 maj. Den nominerade behöver inte sitta i styrelsen.

Läs hela inlägget »

Årsmötet valde en ny styrelse, som nu har formerat sig i ett konstituerande möte. Ett viktigt verksamhetsår står för dörren, där ytterligare valframgångar 2025 står som ett självklart mål. Vi behöver formulera visioner för kommande mandatperiod som både medlemmar och sympatisörer kan och vill arbeta för gemensamt inför valet.

Vi behöver också organisera oss på ett sätt som gör att vi kan nå ut med våra budskap på ett sammanhållet sätt samtidigt som de lokala förutsättningarna kan styra vad som görs lokalt. Här är mycket gjort, men ytterligare arbete behövs för att få organisationen att sitta inför valet. Vi behöver bli fler som jobbar inför valkampanjen och fler som vill kandidera till alla nivåer.

Styrelsen jobbar för fullt på att få en överblick med alla inlogg, dokument och kommunikationsvägar som behöver vara ordnade men lovar att snart vara i fas. Så länge kan ni nå oss genom ordförande. Hör jättegärna av er med idéer och synpunkter så gör vi det här så bra som möjligt tillsammans!

Styrelsen genom
Mats Berglund, ordförande

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv