ViSKlogga

2020 > 11

Lördagen den 7 november hölls ett medlemsmöte i St Görans kyrkas samlingssal och på zoom. Mötet beslutade att välja Annacarin Wallin, sammankallande, Eva Sjöström och Britt-Marie Danestig till valberedning för nomineringar till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. Mötet fick också rapporter från ViSKs styrelse och kyrkomötesgruppen.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv