ViSKlogga

2021 > 03

Med uppdrag från styrelsen samlades ett gäng med olika kompetenser med miljöengagemang via zoom med start i december ifjol. Viskare som även har engagemang i olika miljöorganisationer och erfarenhet av miljöcertifikat diplomering inom kyrkan, samt representant från kyrkomötet med
intresseområde inom miljön.

Vi kom snabbt överens att skogsfrågan behövde fokuseras, och började samtala samt söka resurs hur det ser ut i nuläget, samt hur kyrkans skogsbruk kunde förändras. Vi såg där att prästlönetillgångarna handlade om skog och markresurser och andra investeringar som tillförs till kyrkan, och att det rör sig om ca 3% av intäkterna, om man slår ut totalen över Sveriges olika stift– resterande 97% av intäkterna till kyrkan kommer främst från medlemsavgifterna.

I de stift där vi analyserade hur skogsbruket sköttes mera i detalj, såg vi att Svenska Kyrkan i snitt bara ägde ca 5% naturreservat. Vi skulle se att 20% avsattes till kyrkoreservat och stå under Svenska Kyrkans ständiga ägo och förvaltning till förfogande för retreat och friluftsliv runt om i Sverige.
Detta kunde locka svenska kyrkans medlemmar att bli kvar. Kyrkans största inkomstkälla.

I dagsläget sälj ofta så kallad problemskog där konflikter uppstår exempelvis med rennäringen. Vi vill i stället att Kyrkans ska prioritera att äga sådan skog på de platser där behovet finns, för det fortsatta försoningsarbetet med ursprungsbefolkningen. Det skulle kunna ge en verklig upprättelse.

I de skogsområden 80% som vi i dagsläget inte föreslår för kyrkoreservat, vill vi se hyggesfritt skogsbruk, blandskog, ett stop att plantera in främmande trädslag som tyvärr är fortsatt giltiga i och med den nya FSC certifieringen.

Vi hoppas att Svenska kyrkan ska agera som en föregångare i skogsbruket och värna om skapelsen på ett ansvarsfullt och värdigt sätt. Förhoppningar finns att detta kunde leda till samma ansvar när det gäller statens skogsnäringar.
20% kyrkoreservat eller naturreservat av skogen är en rimlig början på en hållbar framtid.

Vi känner stort stöd i denna fråga från andra miljöorganisationers bedömningar, nu hoppas vi att detta kan realiseras. Det handlar inte bara om skogsbruk. Hela den biologiska mångfalden påverkas i skövlingarna i allt från förgiftade urlakningar under skogsmaskinerna som leder till föroreningar i grundvattennivåer till förstörelse både av utrotningshotade arter och växter.
Djurlivet måste värnas och beskyddas, alla djur exempelvis älgar och renar måste kunna tillgodogöra sig sin föda.

Vanliga växter och insekter behöver också skydd då de ingår i den biologi som behövs i naturen. Skogen bör få ha en aktiv del i en orörd natur att agera som lungor för att fånga upp koldioxid.

Vi anser att våra förslag till ett förändrat skogsbruk är en rimlig början som Svenska kyrkan har intresse i att efterleva. Vi vet att kyrkan vill värna om miljön och hoppas att våra förslag leder till att Svenska kyrkan kan stå som föregångare i frågan och som inspiration för andra näringar att efterlikna.

Om än skogen skulle borda stå helt orörd så är vår samlade bedömning att förslaget är en realistisk start på ett annat sätt att se på skogsbruket.
Arbetet fortgår för oss i miljö utskottet med motionsskrivningar, samt inom andra miljöområden där vi kan påverka Svenska kyrkan.

Vid skrivbordet / Monica Lindmark

Läs hela inlägget »

Vilka teologiska argument finns för att rösta på ViSK i kyrkovalet? Massor, visade det sig under valskolan som hölls igår (söndag) med 70 engagerade ViSKare som är redo för kyrkovalkampanj!

Var Jesus socialist? Hur inspirerad var Marx av bibeln när han skrev sina verk? I reflektioner och diskussioner fann vi många teologiska argument för att dra kyrkan åt vänster- där den bör ha sin kärnverksamhet.

Ordförande Mona Olsson talade utifrån profeten Jesaja om att dela brödet med den fattige och änkorna. Det är också vårt uppdrag i ViSK att stå på de utsattas sida. Därför vill vi satsa på diakoni.

Andra argument handlade om skapelsen och att alla döpta har ett ansvar att handla så att alla ryms i Guds rike, även växterna och djuren. För så älskade Gud världen, inte bara människorna, och därför måste vi visa respekt och omsorg för allt liv.

Ekonomiska vinstintressen sliter sönder samhället. Röster som står upp för att stå upp för en annan världsordning behövs för att människor ska kunna leva och arbeta under värdiga förhållanden. Kristendom och socialism möts i Jesus budskap om att älska sin nästa. Därför måste även ekonomiska strukturer och beslut formas av kärleken till alla människor istället för vinstmaximering. ViSK vill att Svenska kyrkan ska vara trovärdig i handling utifrån Jesus budskap.

I första Korintierbrevet står det om mänskligheten som en enda kropp med olika delar. Vi har olika uppgifter och alla är viktiga. Alla behövs på olika sätt för att skapa politik för ett levande samhälle.

Även personliga berättelser lyftes om hur kyrkan funnits där under tider av sorg och personliga tragedier. Det är en viktig roll som kyrkan har och ViSK vill att Svenska kyrkan ska kunna vara där för alla som söker henne: från olika bakgrunder, åldrar, sexuell identitet och uttryck eller tro.

Vi har ett uppdrag från Gud att arbeta för Gudsriket på jorden med Jesus som förebild. Ett förslag var att låta psalm 398 ”Vi reser ett tecken” av Jonas Jonsson med musik av Per Harling bli ViSK:s kampsång i kyrkovalrörelsen och framåt.

Vi reser ett tecken, rättvisans tecken,
måltid delad med alla.
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas,
tid då murar skall falla.
 
/Ellen Skånberg, ersättare i styrelsen för ViSK

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv