ViSKlogga

2022

Nej till Nato- tillsammans för fred! Det var parollen ViSK tillsammans med 12 andra organisationer samlades under på en demonstration den 7 maj i Stockholm. Cirka 500 fredsvänner samlades på Norra Bantorget och tågade till Norrmalms torg. Avslutande talare var Ellen Skånberg, ordförande i ViSK. Det här är vad hon sa.

Som ordförande för ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan, tycker jag att det är viktigt att stå här idag. Sverige står inför ett beslut att styra in på en väg som kommer att påverka säkerhetspolitiken, relationerna till andra länder och möjligheterna till utveckling och samarbete under lång tid framöver.

Alla de val vi gör idag sår frön som kommer att gro och forma vår framtid. Om Sverige blir medlemmar i kärnvapenalliansen Nato kommer det att påverka Sveriges självständighet, möjligheter till diplomati och nedrustning och ekonomiska förutsättningar för att vara med och bygga en rättvis värld.
 
ViSK är en fristående nomineringsgrupp, motsvarande ett parti, inom Svenska kyrkan. Den demokratiska organisationen ser ut så eftersom Svenska kyrkan är en så stor organisation med över fem och en halv miljoner medlemmar. Med alla dessa medlemmar i ryggen har Svenska kyrkan möjlighet att vara en stark röst i samhället och har tidigare varit det, utifrån en kristen värdegrund om alla människors lika värde, i frågor om asylrätt och klimatfrågor. Svenska kyrkan har också internationella samarbeten i fredsfrågor genom till exempel Kyrkornas världsråd och därför även en stark röst globalt.
 
ViSK vill att Svenska kyrkan i kraft av sina fem och en halv miljoner medlemmar tar ställning mot Nato och för fred.

Så länge Sverige står utanför Nato kan vi bestämma själva vad vi ska göra med pengarna. Att bygga jämlika samhällen, att investera i motståndskraft mot klimatförändringar och hållbar utveckling i Sverige och andra länder bidrar till en säkrare värld eftersom människor då får tillgång till det de behöver. Det minskar konflikter kring begränsade resurser som mat och vatten vilket vi annars kommer att se mer av i framtiden.

Svenska kyrkan skriver i sitt positionsdokument om fred att mänsklig säkerhet är viktigare än enbart nationell säkerhet och att det därför är viktigt att jobba för civilt förebyggande fredsarbete istället för militär krishantering. Det står att Svenska kyrkan arbetar för att avskaffa kärnvapen och för nedrustning. Därför borde det nu vara självklart för Svenska kyrkan att tillsammans med oss som är här idag säga Nej till Nato!

Är du en av Svenska kyrkans fem och en halv miljoner medlemmar? Säg i så fall vad du tycker att din kyrka ska arbeta för. Känner du någon som är medlem? Fråga dem hur de vill använda sitt medlemskap.

Det vi gör idag innehåller frön som kan växa och påverka morgondagen. Om Sverige blir medlemmar i Nato kommer det att påverka hur Sverige kommer att se på möjligheterna att lösa konflikter i framtiden. Lägger vi pengarna på vapen, militärer och kärnvapen är det detta som kommer att finnas till hands när konflikter kring begränsade resurser som energi, mat och vatten blir vanligare.

Om vi istället väljer att satsa vår tid och våra pengar på diplomati och åtgärder som dämpar effekterna av klimatförändringarna, en omställning av samhället som minskar ytterligare utsläpp av växthusgaser och på att bygga ett samhälle och en värld fri från fattigdom så kommer vi tillsammans att bygga en fredligare värld!
Tack!

Läs hela inlägget »

Att Svenska kyrkan är en arbetsgivare som lever upp till sina värderingar och värnar om medarbetarna är en viktig för ViSK. När nu vaktmästare, park- och trädgårdsarbetare har tvingats till strejk för att försvara sina villkor och omställningsmöjligheter uppmanar ViSK Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, att ta sitt ansvar för att komma till en lösning med Kommunal.

De ekonomiska utmaningar som Svenska kyrkan kommer att möta i framtiden ska inte betalas av arbetares försämrade villkor utan måste lösas genom ett helhetsperspektiv och samarbeten mellan församlingar och styrande organ på olika nivåer.

Skaos agerande är skadligt för Svenska kyrkans förtroende som arbetsgivare, kyrka och medlemsorganisation. ViSK arbetar för att Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som tar ansvar för sina medarbetare både i vardagen och när de är i behov av omställning.

Britt Björneke, ViSK-företrädare Stockholms stift, ledamot i stiftsstyrelsen och kyrkorådet Huddinge
Lars Bruno Andersson, Stiftsföreträdare för ViSK i Uppsala stift, kyrkorådsledamot i Bollnäs pastorat och kommunalare
Stefan Alström, Linköpings stift
Ellen Skånberg, ordförande ViSK

Läs hela inlägget »

Kyrkans Tidning ringde upp ordförande Ellen Skånberg för en kort intervju.

Vill att kyrkan tar ställning
Nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) har tidigare motionerat i kyrkomötet för att Svenska kyrkan ska ta ställning mot Nato, en fråga som man även lyfte i förra årets kyrkovalskampanj.
 –  Visk tycker inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, utan det är viktigt att arbeta för fred och rättvisa. Om Sverige går med så ändras vår värdegrund. I stället för att arbeta för en utveckling som gynnar alla, så skulle Nato styra oss, säger Ellen Skånberg, som är ordförande i Visk.

Men är detta en fråga för Svenska kyrkan?
 – Ja, Svenska kyrkan är ju en stark röst i samhället, det är Sveriges största medlemsorganisation, och man har ett stort fredsarbete, ekumeniskt och internationellt. Är man en del av samhället så har man rätt att göra sin röst hörd, och Svenska kyrkan har mycket att bidra med i frågan.

Hela intervjun finns här (bakom betalvägg).

Läs hela inlägget »

ViSK:s årsmöte 2022 blev ett hybridmöte med 20 deltagare på plats i Stockholm och ännu fler digitalt lördagen den 26 mars. Motioner diskuterades, kamrater avtackades och en ny styrelse valdes.

Till ordförande valdes Ellen Skånberg från Spånga-Kista församling i Stockholms stift. Till ledamöter i styrelsen valdes:
Stefan Alström, Linköpings stift
Jeanette Sandelin, Göteborgs stift
Elin Nordgren, Lunds stift
Martin Hannus, Västerås stift
Andreas Lundell, Västerås stift
Liv Emanuelle Söderberg, Strängnäs stift

Till ersättare valdes:
Eric-Oscar Oscarsson, Härnösands stift
Liza Johansson, Karlstads stift
Lena Nordqvist, Luleå stift
Anders Nilsson, Lunds stift

Ett varmt tack till alla som deltog på mötet, som har engagerat sig i valrörelsen förra året och alla förtroendevalda på olika platser i landet. Nu fortsätter arbetet med att vrida Svenska kyrkan åt vänster- för en helad skapelse där alla människor har lika värde.

Ellen Skånberg,
Nyvald ordförande

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv