ViSKlogga

ViSK hos dig

Här hittar du stiftsföreträdare, stiftssamordnare och ekonomiska ansvarspersoner för ViSK i stiften inom Svenska kyrkan.


Göteborg stift:

Stiftsföreträdare: Sven Hellbom
E-post: svenhell@icloud.com
Stiftssamordnare: Anders Mueller
E-post: andersmueller20@gmail.com
Ekonomisk ansvarsperson: Mats Berglund
E-post: matserikberglund@gmail.com
Facebook: Vänstern i Svenska kyrkan i Göteborgs stift

Facebookgrupp för medlemmar
 

Härnösand stift:
Stiftsföreträdare:
Marie Buhr
E-post: marie.buhr@yahoo.se
Stiftssamordnare:
Marie Buhr
Stiftssamordnare: Christina Mellberg
E-post: christinaeriksson2009@hotmail.com
Ekonomisk ansvarsperson: Marie Buhr

Facebook: VISK "vänstern i svenska kyrkan" i Härnösands stift

Karlstad stift: 
Stiftsföreträdare: 
Patric Carlsson
E-post: gropa@hotmail.com
Stiftssamordnare: Patric Carlsson
Ekonomisk ansvarsperson: Svante Nylund
E-post: svante.fredstrom@gmail.com
Facebook: Vänstern i Svenska kyrkan i Karlstad stift


Linköping stift:
Stiftsföreträdare: 
Agneta Eriksson
E-post: agnetagberiksson@gmail.com 
Stiftssamordnare: Elin Ross
E-post: elinannaross@gmail.com
Ekonomisk ansvarsperson: Elin Ross
Facebook: ViSK Linköping

Luleå stift:
Stiftsföreträdare: 
Lena Nordqvist

E-post: nordqvist.lena@yahoo.se
Stiftssamordnade:
Ekonomisk ansvarsperson: 

Oscar Johansson
E-post:
o.johansson125@gmail.com
Facebooksgrupp för medlemmar: ViSK Vänstern i Svenska kyrkan Luleå stift

Lund stift:
Stiftsföreträdare:

E-post:
Stiftssamordnare: 
Christer Eldh
E-post: christer.eldh@ism.lu.se
Ekonomisk ansvarsperson: Laila Fast
E-post: lailafast@gmail.com
Facebook: ViSK-Vänstern i Svenska kyrkan Malmö

Skara stift:
Stiftsföreträdare: 
Jonas Edberg
E-post: pilun.luna@gmail.com
Stiftssamordnare: Jonas Edberg
Ekonomisk ansvarsperson: Jonas Edberg
Facebook: Vänstern i Svenska kyrkan i Skara stift

Stockholm stift:
Stiftsföreträdare: 
Britt Björneke
E-post: britt_bjorneke@hotmail.com
Stiftsamordnare:
Britt Björneke
Klas Ek
E-post: klaserik.ek@telia.com
Birgit Hansson
E-post: birgithansson2008@live.se
Ekonomisk ansvarsperson: Birgit Hansson
Facebook: Vänstern i Svenska kyrkan Stockholms stift


Strängnäs stift:
Stiftsföreträdare: 
Margareta Carlsson

E-post: margaretabrunstrom@icloud.com
Stiftssamordnare: Margareta Carlsson
Ekonomisk ansvarsperson: Margareta Carlsson
Facebook:
Vänstern i Svenska kyrkan Strängnäs stift

Ewa Solborg, Örebro
E-post: Ewa.Solborg@hotmail.com


Uppsala stift:
Stiftsföreträdare: 
Lars Bruno Andersson
E-post: lars.bruno.andersson@gmail.com
Stiftssamordnare: Lars Bruno Andersson
Ekonomisk ansvarsperson: Lars Bruno Andersson
Facebook: ViSK Uppsala

Visby stift:

Kontakta ordförande Anders Nilsson

E-post: visknationellt@gmail.com

Västerås stift:
Stiftsföreträdare: 
Cicilia Sedvall

E-post: cicilia.sedvall@tgvs.se
Stiftssamordnare: Fia Wikström
Ekonomisk ansvarsperson: Fia Wikström
Facebook: Vänstern i Svenska Kyrkan i Västerås Stift

Växjö stift:
Stiftsföreträdare:
Monica Johansson

E-post: monica.johansson5@svenskakyrkan.se
Stiftssamordnare: Birgit Söderström
Ekonomisk ansvarsperson: Birgit Söderström
Facebook:
Vänstern i Svenska kyrkan Växjö stift


Nationellt ombud: 
Margareta Carlsson

E-post: margareta.carlsson@lekeberg.se 

Kyrkomötesgruppen och valberedning sammankallande: 
Mona Olsson, Linköpings stift
E-post: mona.olsson@svenskakyrkan.se

Miljöutskottet sammankallande:
Elin McAdam
E-post: elin.mcadam@gmail.com

Revisorer:
Agneta Eriksson
E-post: agnetabgeriksson@gmail.com
Jonas Edberg
E-post: pilun.luna@gmail.com