ViSKlogga

Förtroendevalda i Kyrkomötet

Kyrkovalet 2017 blev ännu en framgång för ViSK. Vi ökade våra mandat i Kyrkomötet från 6 till 9 och utökade vår närvaro i både stift och pastorat. 


Våra representanter i Kyrkomötet 2017-2021

017 Lars Bruno Andersson, Uppsala stift
068 Margareta Carlsson, Strängnäs stift
083 Vicktoria Bagi, Västerås stift
115 Linda Sjöö, Lunds stift
147 Emilia Domurat, Göteborgs stift (ej längre medlem i ViSK)
166 Sara Lindalen, Göteborgs stift
214 Anki Erdmann, Stockholms stift
225 Marja Hillerström Stockholms stift
242 Marjut Ervasti, Stockholms stift

Ersättare Anna Stenberg, Göteborgs stift

ViSK:s kyrkomötesgrupp

Från vänster: Lars Bruno Andersson, Anki Erdmann, Sara Lindalen, Anna Stenberg, Margareta Carlsson, Marja Hillerström, Marjut Ervasti.
Saknas på bilden: Linda Sjöö, Vicktoria Bagi.


Kyrkomötet 2020 genomfördes i förenklad form

Den extraordinära situation som råder med coronavirus, sjukdomen covid-19 och begränsning av möjligheten att hålla större sammankomster innebar att det inte var möjligt att i år genomföra ett vanligt kyrkomöte. Gruppledarna för kyrkomötets nomineringsgrupper har därför efter samråd med presidiet kommit överens om formerna för höstens kyrkomöte. Överenskommelsen innebar i korthet att kyrkomötet genomfördes med färre ledamöter, ett begränsat antal ärenden och distansnärvaro.

För den som önskar ta del av överenskommelsen med gruppledarna finns den att läsa i sin helhet på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet 

Marjut Ervasti
Gruppledare i kyrkomötesgruppen
Marjut.ervasti@svenskakyrkan.se