ViSKlogga

Böneutrop, en demokratisk rättighet

ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan, står upp för ett samhälle med en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle. För en folkkyrka som är öppen för människor av olika tro och som skapar förutsättningar för goda möten. Alla människor har rätt att utöva sin religion, i det ingår en kallelse till samling i form av klockringning eller böneutrop.

Vi ser vi med förvåning på att enskilda politiker och partier gör en tolkning vad gäller klockringning och en annan vad gäller böneutrop.
Vi ser med en oro på den ökade polariseringen där grupper ställs mot varandra.
Istället ser vi nödvändigheten i att den interreligiösa dialogen måste fortsätta för att skapa samförstånd och inge respekt för varandras religionsutövning.

Man har rätt att aktivt uttrycka sin tro och missionera, i det ingår böneutrop.
Debatten om böneutrop måste handla om hur vi som människor går samman för ett mer inkluderande samhälle, inte hur vi delar upp oss ytterligare och spär på tanken om “Vi och Dom”.

Frågan om att tillåta böneutrop är idag en kommunal angelägenhet men skall behandlas likvärdigt som klockringningar, fotbollsmatcher eller andra större arrangemang. ViSK anser att tillåta böneutrop är är normal hänsyn till en religiös minoritet i ett demokratiskt land.
ViSK - Vänster i Svenska Kyrkan
Årsmöte i Uppsala
2018-04-14

--
Presskontakt Mona Olsson
Ordförande, ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan 0725 37 90 56 
mona.olsson@norrkoping.se
www.visk.info
Facebookinlägg böneutrop 

Etiketter: årsmöte uttalande

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter