ViSKlogga

Rapport från Arbetsutskottet

Arbetsutskottet [AU] har träffats idag lördagen den 14 juli hemma hos vice ordförande Britt Björneke i sommriga Huddinge.

AU vill särskillt upplysa samtliga medlemmar om att vi nu har ett nytt bankgironummer för de som vill betala in årets medlemsavgift [Bg. 674-1946]. 

AU vill också uppmana medlemmarna att delta i EUROPRIDE 2018 som kommer till stockholm vecka 30-31.
Se Svenska kyrkans hemsida för mer information. 

Dagens arbete i punkter

  • Protokollsgenomgång
  • Bankbyte
  • Planering inför hösten
  • Revidering av hemsidan
  • Halvårsuppföljning och ekonomisk uppföljning  


Arbetsutskottet [AU] önskar alla medlemmar i ViSK trevlig sommar. 

En liten rubrik.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter