ViSKlogga

Klimatmanifestation i Piteå

Monica Lindmark från Piteå har bara varit medlem i ViSK i några månader. Sedan någon månad tillbaka är hon vår kontaktperson för Luleå stift. Under fredagen anordnade hon en klimatmanifestation i Piteå. Här kan du läsa hennes tal:

"Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av.
Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas.

Till stor del beror det på att världens befolkning - främst i de rikaste delarna av den, använder resurser på ett ohållbart sätt.

Men den kunskap vi har idag, tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag.

Vår mänskliga klimatpåverkan måste minskas radikalt för jorden och mänsklighetens skull.

I skrivande stund har världen inte lyckats uppnå ett trendbrott för de globala utsläppen av växthusgaser.
Livsförutsättningarna för växter och djur förändras i snabb takt.

Vi hör om allvarliga hot mot den biologiska mångfalden.

Den internationella solidariteten mellan människor och stater sätts på hårda prov.

De som bidragit minst till den kritiska situationen drabbas på flera sätt hårdast.
Klimatfrågor reser rättvisefrågor.
Vår medkänsla och förmåga att organisera samhällen på ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och andligt hållbart sätt har inte hållit jämna steg med den övriga utvecklingen.

Det är hög tid att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion -
allt som är uttryck för människans
värdighet samverkar.
Klimatkrisen är existentiell och andlig,eftersom den berör människolivets grundbetingelser i djupaste bemärkelse.

Inte minst viktigt är barnperspektivet.
Vi som är vuxna idag håller på att allvarligt försämra livsförutsättningarna för våra barn och barnbarn.

Tron frigör lusten till det goda.
Den ger frimodighet att våga förändring även i osäkra situationer.

Vägar framåt kommer att kräva såväl ett individuellt som ett gemensamt ansvar.

Den omställning som behövs är krävande, men kan också innebära positiva förändringar och ökad livskvalité
Och den måste bäras av ett tydligt rättviseperspektiv.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen mänskligheten någonsin stått inför.
Den påverkar oss alla som lever under samma himmel och på samma jord.
Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Hänsyn till den grupp som förlorar på en förändring bör inte tillåtas blockera hela förändringen.
Istället behövs då åtgärder som förenar klimatmålet eller när så är befogat ur ett fördelningsperspektiv, kompensera dem som missgynnas av förändringen.

Det förutsätter att flera politikerområden samverkar, som miljö, arbetsmarknads, utbildnings, och landsbyggdspolitiken.
Och att kyrkor och många civilsamhälleorganisationer lyfter behovet av en rättvis omställning."

Monica Lindmark ViSK vänstern i svenska kyrkan Luleå stift

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter