ViSKlogga

ViSK har ställt sig bakom uppropet Nej till Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden

Här kan du läsa hela uppropet:

Nej till Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden Militärövningen Aurora 20 är inte inställd, enbart senarelagd. Övningen kommer att genomföras vid ett senare tillfälle med 25 000 militärer varav 3000 från andra länder. Vilket knyter Sverige allt närmare Nato.

Nej till upprustning och Nato - ja till fred och minskad sårbarhet
Sverige avskaffade den civila beredskapen och lade om försvaret från att värna ett alliansfritt Sverige till att delta i västmakternas krig och ockupationer i fjärran länder där vi bland annat ser resultatet i form av ökade flyktingkriser och humanitära katastrofer. En misslyckad politik som nu fortsätter med hjälp av falska fiendebilder och en omfattande militär upprustning.

Militärövningen Aurora 20 är ett led i en global upprustningspolitik. I den ingår övning av värdlandsstöd som grundar sig på värdlandsavtalet med Nato, vilket bidrar till försämring av Sveriges säkerhetspolitiska läge. Genom att alltmer binda oss till Natos intressen frångår vi den politik som hållit Sverige i fred under mer än 200 år. Sveriges långvariga arbete för kärnvapennedrustning hindras öppet av USA i kraft av detta värdlandsavtal.

Genom övningar likt Aurora 20 knyts vi tätare till Nato där de två största arméerna tillhör USA och Turkiet med egna intressen. Den ständigt ökade vapenexporten och satsning på militära lösningar leder till ökad militarism som försvårar demokratiska lösningar inom länder och diplomatiska lösningar mellan länder.

Nej till upprustning - mer resurser till välfärden.
I en tid där vi dagligen kan läsa om besparingar inom vård och omsorg. Där sjukvården går på knäna och skolan havererar, väljer Sveriges styrande politiker att pumpa in mer och mer pengar till den svenska militären. Kostnaderna för Aurora 20 är beräknade till 660 miljoner kronor. Sätt dessa pengar i relation till vad man hade kunnat få för dem i välfärden. En intensivvårdsplats i Sverige kostar mellan 50 000 och 80 000 kronor per dygn, det innebär att kostnaden för en övning som Aurora 20 hade räckt till minst 8250 intensivvårdsdygn. Vid denna övning var det dessutom tänkt att försvarets nyinköpta Patriotmissiler ska göra premiär. Dessa har köpts från USA till en kostnad som motsvarar årslönen för 45 000 undersköterskor.

Militarism räddar inte vår miljö
EU har utlyst klimatnödläge och världen över fortsätter allt fler att kräva att klimatfrågan prioriteras. Samtidigt bjuds nationella och internationella militära aktörer att öva på krig i Sverige inom ramen för Aurora 20 med ökade utsläpp, ammunitionsavfall och plastskräp som påföljd. Militären är en verksamhet som är extremt beroende av fossila bränslen. Dessutom orsakar militären föroreningar i jord, vatten och luft genom krig, militärbaser, krigsindustrin och krigsövningar. Det är motsägelsefullt att militären som ska främja nationell säkerhet istället bidrar till ökad klimatförändring.

Fossilindustrin, militärindustriella komplexet och den storskaliga jordbruksindustrin samverkar så att alltmer mark kommer i händerna på storföretagen. Som resultat av detta minskar den biologiska mångfalden, pandemier ökar i antal och fattigdom breder ut sig. Militären kan inte skydda oss mot vår tids hot så som virus eller matjordens försvinnande, klimatkrisen och massutrotning av arter. Det är dags att bryta med en upprustningspolitik som stjäl resurser från välfärden och klimatomställningen!

Därför kräver vi:  
* Stoppa krigsövningen Aurora 20 och framtida liknande övningar
* Skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud
* Riv upp värdlandsavtalet med Nato
* Satsa på avspänning och civil beredskap, inte militär upprustning
* Stoppa upprustningen - mer resurser till välfärden
* Inga mer pengar till krigsindustrin - rädda klimatet och den biologiska mångfalden

Nätverket mot Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter