ViSKlogga

Inför kyrkovalet: Välj livet!

Insändare i Sydöstran av Kristina Tyrberg, Viveka Söderdahl och Martina Petersson, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 20 april 2021

Utdrag ur insändaren:
I dagarna har två av Svenska kyrkans biskopar – biskopen i Linköpings stift Martin Modéus och biskopen i Stockholms stift Andreas Holmberg - valt att gå ut i media med en vädjan till Sveriges riksdagspolitiker: ge de ensamkommande flyktingarna från Afghanistan som omfattas av gymnasielagen amnesti!
 
ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan – vill påminna om uppgiften för kristna och alla människor av god vilja att ta Jesu uppmaning på allvar att vara salt och ljus i världen. Att verka för humanitet och för livet på jorden. Vi vill värna om en människosyn som vågar se varje människa som en resurs, oberoende av härkomst eller annat som ”avviker” från den gängse normen.
 
Här kan du läsa hela insändaren:
https://www.sydostran.se/insandare/infor-kyrkovalet-valj-livet-98cd0f33/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter