ViSKlogga

Insändare: Låt inte kyrkovalet bli det bortglömda valet!

Insändare i Dala-Demokraten

Vill du att samhället ska byggas på humanism och jämlikhet? – Rösta i kyrkovalet i september.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över 5,7 miljoner medlemmar. Styrningen är demokratisk. I september är det val och då väljs demokratiskt företrädare till tre olika nivåer av beslutsfattande organ; lokalt Kyrkofullmäktige, regionalt Stiftsfullmäktige samt landsomfattande Kyrkomötet. Valet tillskrivs ibland epitet "det bortglömda valet" då valdeltagandet är mycket lågt samt att kyrkans roll och betydelse i samhället inte alltid framträder helt tydligt. Eftersom kyrkans styre tillsätts demokratiskt går detta att påverka genom att ta ställning.

Som demokratisk socialist engagerar jag mig i den oberoende nomineringsgruppen ViSK, som är en förkortning för ”Vänstern i Svenska kyrkan”. Det är en obunden nomineringsgrupp som samlar kandidater i de tre olika kyrkovalen, oberoende av partipolitisk tillhörighet. Vi är en fri röst som många ska känna sig trygga med - såväl socialister som socialdemokrater och övriga rödgröna sympatisörer.

Jag engagerar mig som valbar kandidat i samtliga tre kyrkoval för att kyrkans arbete tydligare ska betona social rättvisa, ökad jämlikhet och jämställdhet samt att förverkliga det ekologiskt hållbara samhället. Vi vill se en öppen och inkluderande kyrka och inom ramen för kyrkans verksamhet verka för att uppnå ett jämlikt och jämställt samhälle för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, klass, etnicitet, genus samt religiös övertygelse. Vi står för och bär upp de värden som vänstern alltid gjort.

Du kanske inte bryr dig om kyrkan personligen, men det finns andra som gör det. Några som en gång gjorde det var Sverigedemokraterna. Valdeltagandet är relativt lågt (endast runt 20procent) och då behöver ett parti inte samla allt för många röster i absoluta tal för att skaffa sig inflytande. Det var så Sverigedemokraterna en gång växte sig stora; att komma in i värmen och bygga upp en växande rörelse. Kyrkovalens låga tröskel utnyttjades för att ta språnget in i det politiska rummet. In i värmen med möjligheter att påverka, till det sämre. Därifrån känner vi alla konsekvenserna med ett rekordstort SD på riksplanet, som har färgat hela samhällsdebatten.

Eftersom valdeltagandet är lågt i kyrkovalen kan det vara relativt lätt för olika grupper att ta sig in i till exempel kyrkofullmäktige. Alla platser där högern kan motarbetas, där ska vi finnas. Vi som står för medmänsklighet, mångfald, tolerans och öppenhet. Vi tar fighten mot högern på alla plan.

Sammanfattat i fyra punkter bör du rösta i höstens kyrkoval om du vill:
1) Stärka arbetet med hållbar utveckling (klimatförändring/förlust av biologisk mångfald) och förvaltning av skogstillgångar
2) Stärka HBTQ-rörelsen och arbetet för ökad jämställdhet och inkludering
3) Stärka kyrkans möjligheter att bistå socialt utsatta i samhället
4) Stärka engagemang i internationellt biståndsarbete och att värna asylrätten

Det innebär att du bör rösta på Vänstern i Svenska kyrkan i kyrkovalet den 19 september, för vi behöver mer av solidaritet och humanism, inte mer av högerns hårda nypor och populistisk främlingsfientlighet.

Martin Öst
kandidat för ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan)

Läs insändaren här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter