ViSKlogga

Insändare: Replik: ViSK – Viktigast är alla människors lika värde

Insändare Allehanda

Slutreplik på Bibeln har inte mycket till övers för ”hjärtan till vänster” (Allehanda 4/7).

ViSK, Vänstern i Svenska Kyrkan vill dra kyrkan åt vänster. Att vi metaforiskt ser oss ha hjärtat till vänster beror på de frågor vi värderar högst. Viktigast av allt är alla människors lika värde och att kyrkan därför ska vara en röst för dem som inte hörs, både i Sverige och i andra länder.

Det handlar även om urfolkens rättigheter. Det är bra att svenska kyrkan påbörjat en försoningsprocess med vårt urfolk, samerna, men det är viktigt att kyrkan också sätter ner foten mot de kränkningar och hatbrott som riktas mot samer. Svenska staten har under 400 år förtryckt och koloniserat den samiska kulturen. Idag förstörs och exploateras samisk mark genom gruvor, vindkraft och skogsavverkningar. Samtidigt som koloniseringen fortsätter bedrivs rasism och diskriminering mot samer helt öppet utan att de styrande bryr sig. Svenska kyrkan arbetar idag aktivt med sin skuld mot samerna genom bland annat en vitbok. I höst kommer en förlåtelsegudstjänst att hållas, men ViSK tycker att det inte får sluta där, med fina ord. När kyrkan har bett om ursäkt måste den också visa sin vilja genom handling.

Bibelordet ”Du skall älska din nästa så som dig själv” handlar om alla människors lika värde. Vi tycker det är viktigt med HBTQ-personers rättigheter, att kyrkan verkar mot de fördömande attityder som genomsyrar samhället. Kyrkan ska vara välkomnande för alla oavsett könsidentitet eller frånvaro av densamma. Lika värde handlar som vi ser det även om att upplåta hjälp till migranter och flyktingar. ”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” 3 Mos 19:33-34.

Vi med hjärtat till vänster ser den sociala diakonin som värdefull, dels för att den lindrar ensamheten eftersom nöden är stor. I samhället är den offentliga välfärden ständigt underfinansierad och nedprioriterad, vilket får till följd att samhället hårdnar och klyftorna ökar. Utredningar visar att klyftorna i Sverige ökar snabbast inom hela OECD-området. Den sociala diakonin behövs för många socialt utsatta människor.

Sist men inte minst handlar våra vänstervärderingar om klimat och miljö. I det biskopsbrev om klimatet som lämnade trycket 2019 framkommer tydligt att kyrkan har ett ansvar för skapelsen. Därför är det viktigt att kyrkan som Sveriges femte största skogsägare tar sitt ansvar och avsätter stora områden som reservat för att bevara den ekologiska mångfalden, samt för rekreation och hälsa och sist men inte minst som en försonings gest mot vårt urfolk.
Vi inom ViSK, med hjärtat till vänster ser Jesu liv och lära som en stor inspirationskälla eftersom han genom sitt handlande visade på socialistiska värderingar. Genom ett aktivt ställningstagande kan vi förändra både kyrkan och samhället. Om inte nu - när? Om inte vi - vem? I höst har du chans att rösta rött.

Marie Buhr, för ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan

Se insändaren här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter