ViSKlogga

Många goda insatser – men Svenska kyrkan kan göra mer

Debattartikel i Kinda-posten

Den 19 september är det kyrkoval. Kyrkovalet brukar kallas det glömda valet då få går och röstar. Varför är det viktigt att gå och rösta?

Genom att rösta kan du påverka Svenska kyrkans framtida utveckling. Din röst har betydelse. VISK står upp för humanism. Vi lägger stor vikt vid försvaret av allas lika värde och motarbetar starka krafter, som vill driva Svenska kyrkan i högernationalistisk riktning. Vi vill se en folkkyrka där alla har en plats. En kyrka mitt i byn, som deltar i och delar människors liv i vardagen. Vi arbetar för att ta tillvara alla människors unika resurser oavsett ursprung. Vi motsätter oss de krafter, som vill underminera kvinnors ställning och de som vill marginalisera, skuldbelägga och stänga ute flyktingar från vårt samhälle och kyrka. Vi vill se en amnesti för alla ensamkommande ungdomar.

Klimatet är vår tids största utmaning. Här kan kyrkan göra mer. Kyrkan är landets 5:e största skogsägare. För att klara omställning till ett hållbart samhälle måste kyrkans skogspolitik förändras i grunden. Det gäller i Linköpings stift och hela landet. Vi kan inte fortsätta att kalhugga stora skogsområden, som bidrar till massiva koldioxidutsläpp. Inte heller fortsätta med att ensidigt använda plantageliknande skogsmetoder och plantera framförallt gran. Det utarmar den biologiska mångfalden. Ett hållbart skogsbruk, som absorberar kol behövs och måste värnas i Skandinavien liksom i Amazonas, Sibirien och andra områden, som lämpar sig för skog. I Linköpings stift vill vi att en plan tas fram under nästa år och att vi senast 2030 har ställt om vårt skogsbruk till ett långsiktigt ekologiskt hållbart perspektiv.

Linköpings stiftsstyrelse har påbörjat ett arbete med att Regnbågscertifiera den egna verksamheten. Tanken var att lära oss mer om hbtq-personers situation. Vi ville vara ett föredöme. Den lovvärda satsningen har gått i stå och runnit ut i sanden. Arbetet i stiftet och i dess styrelse måste återupptas och intensifieras.
VISK vill vara med och bidra till att kyrkans arbete utvecklas. Många goda insatser görs inom Svenska kyrkan och i Linköpings stift. Det kristna kärleksbudskapet är en viktig ledstjärna. På många områden går kyrkan före och värnar skapelsen. Kyrkan inspirerar och står upp för jämlikhet, humanism och solidaritet och för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kyrkan försvarar och skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och allas lika värde både här hemma och i andra länder. Kyrkan är en viktig part i det internationella solidaritetsarbetet och bidrar till insatser, som lyfter människor och inte minst kvinnor och barn ur förtryck och fattigdom. Aktiva inom kyrkan arbetar för fred och motsätter sig ett svenskt Nato-medlemskap.

Anders Lind, kandidat i kyrkovalet för VISK, Vänstern i Svenska Kyrkan i Linköpings stift och nomineringsgruppen Levande församlingar i Kinda pastorat

Läs artikeln här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter