ViSKlogga

För en inkluderande kyrka

Debattartikel i Corren

Svenska kyrkans verksamhet och roll i samhället är under kontinuerlig utveckling. Gudstjänstliv och firande av högtider med texter, tolkning av desamma samt sång och musik utgör grunden för den kyrkliga verksamheten och är viktiga för alla i kyrkan. Jesus budskap är angeläget att föra vidare och mitt engagemang har sin utgångspunkt i dem. En kyrka i nutid innebär att vara inkluderande och feministisk för alla och envar.

Bra ledord kan vara de som är skrivna i Romarbrevet 12:9-10, 16: ”Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning (...) Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa”.

Människans behov av andlighet kan variera under olika skeden i livet. Då och då är det vanligt att vi människor funderar på livets mening och här har Svenska kyrkan en viktig uppgift att bistå medmänniskorna med. I kyrkan finns möjlighet till ro och eftertänksamhet vilket gör det möjligt för vilken stressad person som helst att komma fram till bra sätt att hantera sin situation. Hjälp är möjligt att få av kunniga och erfarna personer i kyrkans tjänst.

En kyrka för alla innebär också att många medlemmar verkar ideellt. De ideella medarbetarna är viktiga för kyrkan. En levande kyrka behöver engagerade medlemmar som verkar tillsammans med de anställda. De ideella kan utveckla verksamheten utifrån sina olika kompetenser och livserfarenheter. Fler medlemmar kan bidra som ideella medarbetare utifrån sina egna idéer och i samförstånd med kyrkans personal. Möjligheter finns att ta tillvara de ideella i verksamhetsråden, för pilgrimsvandringar, samtalsgrupper, guider, information om kyrkornas historia, tidigare generationers betydelse i bygden, tillverkning av textilier, ikoner, träskulpturer, bevarande av inventarier, med mera. Och självklart, i enlighet med traditionen, i kyrkokörer, som textläsare och för kyrkkaffe. Då bidrar de ideella till en öppen och levande kyrka, en välkomnande kyrka, en kyrka som medlemmarna verkligen känner sig tillhöriga. Så kan kyrkan upplevas än mer närvarande i samhället och bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Agneta Eriksson, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Se artikeln här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter