ViSKlogga

ViSK stöttar Kommunals medlemmar som strejkar i Svenska kyrkan
 

Att Svenska kyrkan är en arbetsgivare som lever upp till sina värderingar och värnar om medarbetarna är en viktig för ViSK. När nu vaktmästare, park- och trädgårdsarbetare har tvingats till strejk för att försvara sina villkor och omställningsmöjligheter uppmanar ViSK Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, att ta sitt ansvar för att komma till en lösning med Kommunal.

De ekonomiska utmaningar som Svenska kyrkan kommer att möta i framtiden ska inte betalas av arbetares försämrade villkor utan måste lösas genom ett helhetsperspektiv och samarbeten mellan församlingar och styrande organ på olika nivåer.

Skaos agerande är skadligt för Svenska kyrkans förtroende som arbetsgivare, kyrka och medlemsorganisation. ViSK arbetar för att Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som tar ansvar för sina medarbetare både i vardagen och när de är i behov av omställning.

Britt Björneke, ViSK-företrädare Stockholms stift, ledamot i stiftsstyrelsen och kyrkorådet Huddinge
Lars Bruno Andersson, Stiftsföreträdare för ViSK i Uppsala stift, kyrkorådsledamot i Bollnäs pastorat och kommunalare
Stefan Alström, Linköpings stift
Ellen Skånberg, ordförande ViSK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter