ViSKlogga

Ta tag i problemen som uppstår med vigselvägran

Inför kyrkomötets andra session skriver ViSK:s gruppledare Mona Olsson och vice gruppledare Anders P Lundberg i Kyrkans Tidning om motion 83 som föreslår att den präst som diskriminerar genom att vägra viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön ska kunna förklaras obehörig som präst.

Ur artikeln: "I vidare mening kan vi tala om trovärdighet. Hur vi som kyrka hanterar medmänniskor sänder ett budskap till omvärlden. En uteslutande och exklusiv kyrka riskerar att bedömas som ointressant, irrelevant eller rent av skadlig. Här blir det tydligt att problemet kan sägas röra inte bara präster utan också andra anställda samt ideella."

Här finns hela artikeln.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter